× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Lovprisning och bön om seger

1 En sång, en psalm av David.


2*Mitt hjärta är frimodigt*, Gud!
Jag vill sjunga och spela,
så vill min ära*.
3 Vakna, lyra och harpa!
Jag vill väcka morgonrodnaden.

4 Jag vill tacka dig
bland folken, Herre,
och lovsjunga dig
bland folkslagen,
5*för din nåd är stor
och når upp över himlen,
din sanning ända till skyarna.
6 Visa din höghet över himlen, Gud,
och din härlighet över hela jorden!
7*Fräls med din högra hand
och svara mig,
så att dina älskade blir räddade.

8 Gud har talat i sin helgedom*:
"I triumf ska jag dela upp Sikem
och mäta upp Suckots dal.
9 Gilead är mitt, Manasse är mitt,
Efraim är min hjälm
och Juda min spira.
10 Moab är mitt tvättfat,
på Edom kastar jag min sko.
Över filisteerna ropar jag i triumf."

11 Vem för mig
till den befästa staden,
vem leder mig till Edom?
12 Är det inte du, Gud –
du som har förkastat oss
och inte drar ut
med våra härar, Gud?
13 Ge oss hjälp mot fienden,
människors hjälp är meningslös.
14*Med Gud ska vi göra storverk.
Han ska trampa ner våra fiender.

Fotnoter
Ps 108 Denna psalm tycks vara en kombination av Ps 57:8-12 ###buildFootNoteLink2, bok och saknas!.
108:2 Ps 57:8f .
108:2frimodigt   Annan översättning: "redo".
108:2min ära   Ofta uppfattat som liktydigt med "min själ". Kan också syfta på Herren själv som den troendes ära.
108:5 Ps 36:6 .
108:7 Ps 60:7f .
108:8helgedom   Annan översättning: "helighet".
108:14 Ps 18:30 , 44:6 .