× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den evige Kungen och Prästen

1*En psalm av David.


Herren sade till min Herre:
"Sätt dig på min högra sida
tills jag lagt dina fiender
som en pall under dina fötter."*
2*Din makts spira
ska Herren sträcka ut från Sion.
Härska mitt bland dina fiender!
3*Villigt kommer ditt folk
när du samlar din här.
I helig skrud* kommer din ungdom
till dig,*
som dagg ur morgonrodnadens
sköte.

4*Herren har gett sin ed
och ska inte ångra sig:
"Du är präst för evigt,
på samma sätt som Melkisedek."*

5 Herren är vid din högra sida,
han krossar kungar
på sin vredes dag.
6*Han ska hålla dom
bland hednafolken,
överallt ska kroppar ligga,
han krossar hövdingar*
över hela jorden.
7 Han ska dricka ur bäcken
vid vägen,
därför ska han lyfta huvudet högt.

Fotnoter
110:1 Dan 7:13f , Matt 22:44 , Apg 2:34f , 1 Kor 15:25f , Ef 1:20f , Hebr 1:13 , 10:12f .
110:1 Citeras i Matt 22:44 , Apg 2:34 och Hebr 1:13 som profetia om Kristi upphöjelse.
110:2 Ps 2:6f , 45:4f , 72:8 .
110:3 1 Krön 16:29 , Ps 87:4f , 96:9 , Mika 5:6 .
110:3I helig skrud   Andra handskrifter: "På heliga berg".
110:3kommer din ungdom till dig   Annan översättning (så Septuaginta): "har jag fött dig".
110:4 1 Mos 14:18f , Sak 6:13 , Hebr 5:6 , 110:5 Ps 2:5f , Upp 6:17 .
110:4 Citeras i Hebr 5:6 , 7:17 som profetia om Kristi prästämbete. Se även 1 Mos 14:18f .
110:6 Ps 45:4f , 68:22 , Jes 2:4 , Upp 19:11f .
110:6hövdingar   Annan översättning: "huvuden".