× 
 Från
 Till
 Metod

 

Brödragemenskapens välsignelse

1 En pilgrimssång av David.


Se, hur gott och ljuvligt det är
när bröder bor enigt tillsammans!

2*Det är som när den fina oljan
på huvudet*
rinner ner över skägget,
över Arons skägg,
och ner över kragen på hans dräkt.

3 Det är som när Hermons dagg
kommer ner över Sions berg.
Där skänker Herren välsignelsen,
liv till evig tid.

Fotnoter
133:2 2 Mos 29:7 , 3 Mos 8:12 .
133:2den fina oljan på huvudet   Den heliga smörjelseoljan (2 Mos 30:25f ), en symbol för den helige Ande (1 Sam 16:13 ), helgade Aron till präst åt Gud (2 Mos 29:7 , 21, 40:13f ).