× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den trognes underbara arv

1 En sång* av David.


Bevara mig, Gud,
för jag flyr till dig.
2 Jag säger till Herren:
"Du är min Herre,
jag har inget gott utom dig.
3 De heliga i landet, de härliga,
hos dem har jag all min glädje."

4 De som jagar efter andra gudar
får många sorger.
Jag offrar inte deras
dryckesoffer* av blod,
jag tar inte deras namn
på mina läppar.

5Herren är min lott
och min bägare,
du tryggar min arvedel.
6 En ljuvlig lott har tillfallit mig,
ett underbart arv har jag fått.
7 Jag prisar Herren som ger mig råd.
Även mitt inre förmanar mig
om natten.

8 Jag har alltid Herren för ögonen.
Han är vid min högra sida,
jag vacklar inte.*
9 Därför gläds mitt hjärta
och jublar min ära.*
Även min kropp får vila trygg,
10 för du lämnar inte
min själ åt dödsriket,
du låter inte din Helige
se förgängelsen.
11 Du visar mig livets väg.
Jag mättas av glädje
inför ditt ansikte,
av ljuvlighet på din högra sida
för evigt.

Fotnoter
16:1sång   Hebr. michtám (även i Ps 56- 60). Möjliga betydelser som föreslagits är "inskription" (Septuaginta) och "guldsång" (rabbinerna).
16:4dryckesoffer    av vin förekom både i Israels tempelgudstjänst (3 Mos 23:37 ) och vid avgudaoffer (5 Mos 32:38 , Jer 7:18 ). Blodet är troligen symboliskt (jfr Upp 17:4 , 6).
16:8f Citeras av Petrus i Apg 2:25-28 som profetia om Jesu uppståndelse (se även Apg 13:35 ).
16:9min ära   Ofta uppfattat som liktydigt med "min själ". Kan också syfta på Herren själv som den troendes ära.

Parallellställen
16:1Ps 25:20.
16:2Ps 73:25f.
16:42 Mos 23:13 Jos 23:7.
16:5Ps 73:26 119:57 142:6 Klag 3:24.
16:6Rom 8:17.
16:8Ps 121:5 Jes 50:7f Apg 2:25f.
16:9Ps 31:8.
16:10Ps 49:16 86:13 Apg 2:27 13:35.
16:11Ps 17:15 21:7.