× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om beskydd

1 Av David.


Till dig, Herre, ropar jag.
Min klippa, var inte stum
mot mig!
Om du är tyst mot mig,
blir jag som de
som går ner i graven.
2 Hör min bön om nåd
när jag ropar till dig,
när jag lyfter mina händer
mot det allra heligaste
i din helgedom.

3 Släpa inte bort mig
med gudlösa och förbrytare,
med dem som talar vänligt
med sin nästa
men har ondska i sitt hjärta.
4 Löna dem för deras handlingar,
för deras onda gärningar.
Löna dem för deras händers verk,
ge dem för det de har gjort,
5 för de bryr sig inte om
Herrens gärningar,
hans händers verk.
Därför ska han riva ner dem
och inte bygga upp dem.

6 Lovad är Herren,
för han har hört mina böner
om nåd!
7Herren är min styrka
och min sköld.
På honom litar mitt hjärta,
jag får hjälp
och mitt hjärta jublar.
Honom vill jag tacka
med min sång.

8Herren är sitt folks styrka,
han är ett frälsningens värn
för sin smorde.
9 Fräls ditt folk
och välsigna din arvedel!
Var deras herde
och bär dem för evigt.

Parallellställen
28:1Ps 143:7.
28:21 Kung 6:19 Ps 140:7 141:2.
28:3Ps 12:3 26:9 55:22 62:5 Jer 9:8.
28:4Ps 62:13 Jer 17:10 Rom 2:6.
28:5Jes 5:12.
28:71 Mos 15:1 2 Mos 15:2 Ps 18:3 59:18.
28:8Ps 18:51 27:1 89:19 140:8.
28:9Ps 29:11 95:7 100:3 Jes 63:9.