× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens allmakt och nåd
1 Jubla i Herren, ni rättfärdiga!
De ärligas lovsång är skön*.
2 Tacka Herren med harpa,
sjung hans lov
med tiosträngad lyra.
3 Sjung till honom en ny sång,
spela vackert med jubelrop,
4 för Herrens ord är rätt
och han är trofast i allt han gör.
5 Han älskar rättfärdighet och rätt,
jorden är full av Herrens nåd.

6 Himlen är skapad
genom Herrens ord,
hela dess här
genom hans muns ande.
7 Han samlar havets vatten
som i en hög*,
han lägger djupen
i förvaringsrum.
8 Hela jorden ska frukta Herren,
alla som bor i världen
ska bäva för honom,
9 för han sade och det blev till,
han befallde och det stod där*.

10Herren gör hednafolkens planer
om intet,
han gäckar folkens tankar.
11 Men Herrens plan
består för evigt,
hans hjärtas tankar
från släkte till släkte.

12 Saligt är det folk
som har Herren till sin Gud,
det folk han har utvalt
till sin arvedel.
13 Från himlen blickar Herren ner,
han ser alla människors barn,
14 från sin boning betraktar han
alla som bor på jorden.
15 Han formar alla deras hjärtan,
han förstår alla deras verk.

16 En kung segrar inte
genom stor armé,
en hjälte räddar sig inte
genom stor styrka.
17 En häst ger inget hopp om seger,
med all sin kraft räddar den inte.
18 Men Herrens ögon ser till dem
som vördar honom,
till dem som hoppas på hans nåd,
19 för att rädda deras själ från döden
och hålla dem vid liv
i hungerns tid.

20 Vår själ väntar på Herren,
han är vår hjälp
och vår sköld.
21 I honom gläder sig vårt hjärta,
vi förtröstar på hans heliga namn.
22 Låt din nåd vila över oss, Herre!
Vi sätter vårt hopp till dig.

Fotnoter
33:1De ärligas lovsång är skön   Annan översättning: "Lovsång anstår de ärliga".
33:7hög   Andra handskrifter (Septuaginta): "säck".
33:9stod där   Annan översättning: "bestod".

Parallellställen
33:1Ps 32:11 64:11 92:2 147:1 Fil 3:1 4:4.
33:2Ps 71:22 81:3 92:4 144:9 147:7 149:3 150:3.
33:3Ps 32:11 40:4 96:1 98:1 Jes 42:10 Upp 5:9.
33:44 Mos 23:19 1 Sam 15:29 Ps 19:9 146:6.
33:5Ps 119:64.
33:61 Mos 1:6f Ps 104:30 148:5 Hebr 11:3.
33:71 Mos 1:9 Job 38:8f Ps 104:7f Ords 8:29 Jer 5:22.
33:91 Mos 1:3 Ps 148:5.
33:10Job 5:12 Ps 2:1f Ords 21:30.
33:11Ords 19:21 Jes 46:10.
33:125 Mos 7:6 Ps 144:15.
33:141 Kung 8:39 43 Ps 11:4.
33:15Ords 16:1f 9 21:1f.
33:162 Krön 14:11.
33:17Ps 147:10 Ords 21:31.
33:18Job 36:7 Ps 34:16 1 Petr 3:12.
33:19Job 5:20 Ps 34:10f 37:19.
33:205 Mos 33:29.