× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om snar hjälp

1 För körledaren. Av David, till åminnelse.


2 Gud, kom till min räddning!
Herre, skynda till min hjälp!
3 Låt dem som vill ta mitt liv
få skam och vanära,
låt dem som önskar mig olycka
vika tillbaka och blygas.
4 Låt dem vända om i sin skam,
de som säger: "Haha!"

5 Låt alla som söker dig
få jubla och glädjas i dig,
låt dem som älskar din frälsning
alltid få säga: "Gud är stor!"

6 Men jag är svag och fattig.
Gud, skynda till mig!
Du är min hjälp och min befriare.
Herre, dröj inte!

Parallellställen
70:2Ps 40:14f.
70:3Ps 6:11 31:18 35:4 40:15 71:13 83:18.
70:6Luk 6:20.