× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om hjälp i svår nöd

1 En bön av David.


Herre, vänd ditt öra till mig
och svara mig,
för jag är svag och fattig.
2 Bevara min själ,
för jag är trogen.
Du är min Gud,
fräls din tjänare som litar på dig.
3 Förbarma dig över mig, Herre,
för jag ropar till dig dagen lång.
4 Gläd din tjänares själ,
för till dig, Herre, lyfter jag min själ.

5 Du, Herre, är god och förlåtande,
stor i nåd mot alla
som ropar till dig.
6Herre, hör min bön,
lyssna till mitt rop om nåd!
7 Jag ropar till dig på nödens dag,
för du kommer att svara mig.

8 Ingen bland gudarna
är som du, Herre,
inga gärningar är som dina.
9 Alla folk som du har gjort
ska komma och tillbe
inför dig, Herre.
De ska ära ditt namn,
10 för du är stor och du gör under.
Du ensam är Gud.

11 Visa mig, Herre, din väg,
jag vill vandra i din sanning.
Ge mig ett odelat hjärta
så att jag vördar ditt namn.
12 Jag vill tacka dig, Herre min Gud,
av hela mitt hjärta
och ära ditt namn i evighet,
13 för din nåd över mig är stor,
du räddar min själ
ur dödsrikets djup.

14 Gud, de fräcka reser sig mot mig,
en flock av våldsmän
vill ta mitt liv.
De har inte dig för ögonen.

15 Men du, Herre,
är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede
och stor i nåd och sanning.
16 Vänd dig till mig
och förbarma dig över mig.
Ge din makt till din tjänare
och fräls din tjänarinnas son!
17 Ge mig ett tecken på din godhet,
låt dem som hatar mig se det
och skämmas,
för du, Herre, hjälper
och tröstar mig.

Parallellställen
86:1Ps 17:6 40:18 70:6.
86:2Ps 16:1 25:20 56:4.
86:4Ps 25:1.
86:52 Mos 34:6f Ps 78:38 103:8 145:8 Joel 2:13 Jona 4:2.
86:6Ps 5:3 28:2.
86:7Ps 50:15 55:3 77:3.
86:82 Mos 15:11 5 Mos 3:24 Ps 18:32 71:19.
86:9Ps 22:28f 66:4 Jes 66:23 Sef 2:11 Sak 14:9.
86:10Ps 72:18 77:15 136:4 Jes 44:6.
86:11Ps 25:4f 27:11 119:33 139:24 143:8 Jer 32:39.
86:13Ps 30:4 56:14 71:20 116:3 8.
86:14Ps 54:5.
86:152 Mos 34:6 Neh 9:17 Ps 103:8 145:8.