× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tillbedjan och lydnad
1 Kom, låt oss ropa till Herren,
jubla till vår frälsnings klippa!
2 Låt oss träda fram för hans
ansikte med tacksägelse,
jubla till honom med lovsång,
3 för Herren är en stor Gud,
en stor kung över alla gudar.
4 Han har jordens djup i sin hand,
och bergens toppar är hans.
5 Hans är havet som han har gjort,
och det torra som hans händer
format.

6 Kom, låt oss falla ner och tillbe,
böja knä för Herren vår Skapare,
7 för han är vår Gud
och vi är folket i hans hjord,
fåren i hans vård.

I dag,
om ni hör* hans röst,
8 förhärda inte era hjärtan
som vid Meriba,
som på Massas* dag i öknen,
9 där era fäder frestade mig
och prövade mig
fast de sett mina gärningar.
10 I fyrtio år var jag vred
på det släktet,
och jag sade: "De är ett folk
med vilsna hjärtan,
de känner inte mina vägar."
11 Så svor jag i min vrede:
"De ska aldrig komma in
i min vila."

Fotnoter
95:7om ni hör   Annan översättning: "om ni bara ville höra".
95:8Meriba … Massas dag   Ett uppror mot Gud under ökenvandringen (se 2 Mos 17:7 ). Annan översättning: "tvisten … prövningens dag".

Parallellställen
95:15 Mos 32:4 Ps 100:1f.
95:3Ps 47:3 48:2 96:4f.
95:4Ps 8:7.
95:6Jes 43:7 Ef 2:10.
95:72 Mos 23:21f.
95:82 Mos 17:7 Hebr 3:7f 4:7.
95:91 Kor 10:9.
95:102 Mos 32:9 5 Mos 32:5f 28.
95:114 Mos 14:22f Hebr 3:18 4:3f.