× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jubel över Herrens frälsning

1 En psalm.


Sjung till Herren en ny sång!
Han har gjort under,
han har gett frälsning
med sin högra hand,
sin heliga arm.
2Herren har gjort sin frälsning känd,
han har visat sin rättfärdighet
inför folkens ögon.
3 Han har tänkt på sin nåd
och trofasthet mot Israels hus.
Jordens alla ändar har sett
vår Guds frälsning.

4 Ropa till Herren, hela jorden,
brist ut i jubel och lovsång!
5 Lovsjung Herren med harpa,
med harpa och lovsångsljud,
6 med trumpeter och hornstötar.
Ropa av glädje inför kungen,
Herren!

7 Havet ska brusa
med allt som fyller det,
världen och de som bor i den.
8 Strömmarna ska klappa händer
och bergen jubla tillsammans
9 inför Herren, för han kommer
för att döma jorden.
Han ska döma världen
med rättfärdighet
och folken med rättvisa.

Parallellställen
98:1Ps 33:3 40:4 96:1 Jes 52:10 59:16.
98:2Ps 67:2 Luk 2:30f.
98:3Luk 1:54.
98:4Ps 96:1 100:1 147:1.
98:7Ps 96:11f Jes 44:23.
98:9Ps 9:9 Apg 17:31.