× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sången till Lammet

1 Och jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, för med dem når Guds vrede sin fullbordan.

2 Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna 3 och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:


"Stora och underbara
är dina gärningar,
Herre Gud Allsmäktig.
Rätta och sanna
är dina vägar,
du folkens* Kung.
4 Vem skulle inte vörda dig, Herre,
och prisa ditt namn?
Bara du är helig,
och alla folk ska komma
och tillbe inför dig,
för dina rättfärdiga domar
har uppenbarats."
De sju sista plågorna

5 Därefter såg jag hur templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. 6 Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet, klädda i skinande rent linne och med bälten av guld runt bröstet. 7 Och en av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld, fulla av vrede från Gud som lever i evigheters evighet. 8 Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen kunde gå in i templet förrän de sju änglarnas sju plågor hade nått sitt slut.


Fotnoter
15:3folkens   Andra handskrifter: "evighetens".

Parallellställen
15:13 Mos 26:21 Upp 15:6 21:9.
15:2Upp 4:6 13:15f.
15:32 Mos 15:2 11 Ps 111:2 Upp 16:7.
15:4Ps 86:9 Jer 10:7.
15:5Upp 11:19.
15:6Upp 1:13.
15:7Upp 4:6 9 14:10.
15:82 Mos 40:34f 1 Kung 8:10f Hes 44:4.