× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den femte basunen

1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen* ner på jorden, och den fick nyckeln till avgrund-ens brunn. 2 Den öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.

3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. 4 De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd, utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan. 5 De fick inte rätt att döda dem, men de fick plåga dem i fem månader, och smärtan från dem var som smärtan när en skorpion sticker en människa. 6 I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.

7 Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade kronor av guld, och deras ansikten var som människors ansikten. 8 De hade hår som kvinnor, tänder som lejon 9 och bröstpansar som av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar fram till strid. 10 De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.*

12 Det första veropet är över. Se, efter det kommer två till.

Den sjätte basunen

13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud, 14 och den sade till den sjätte ängeln som hade basunen: "Släpp lös de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat*." 15 Och de fyra änglarna som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes lösa för att döda en tredjedel av människorna. 16 Antalet ryttare i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde deras antal.

17 Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstpansar, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras munnar kom eld och rök och svavel. 18 Av dessa tre plågor dödades en tredjedel av människorna, av elden och röken och svavlet som kom ur deras munnar. 19 Hästarnas makt ligger i deras mun och deras svansar, för deras svansar liknar ormar och har huvuden, och med dessa gör de skada.

20 Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå, 21 och de ångrade inte sina mord och sin ockultism, sin sexuella omoral och sina stölder.


Fotnoter
9:1en stjärna som hade fallit från himlen   En fallen ängel (jfr Upp 12:4 , 7, Job 38:7 ).
9:11Abaddon … Apollyon   Hebr. och grek. för "fördärvet" respektive "fördärvaren".
9:14floden Eufrat   var Romarrikets östra gränsflod mot parternas ryttarhärar.

Parallellställen
9:1Upp 8:10 20:1.
9:21 Mos 19:28 2 Mos 10:21f.
9:32 Mos 10:12f.
9:4Upp 7:3.
9:6Job 3:21 Jer 8:3.
9:7Joel 2:4f.
9:8Joel 1:6.
9:9Joel 2:5.
9:12Upp 8:13.
9:132 Mos 30:1f Upp 8:3.
9:14Upp 16:12.
9:19Upp 9:10.
9:20Ps 135:15f Dan 5:4 23.