× 
 Från
 Till
 Metod

 

Livets Ord

Kapitel 1

1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett,* det vi skådade och med våra händer rörde vid - om Livets Ord* är det vi vittnar.2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.

Vandra i ljuset

5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

Inledning till boken


Fotnoter
1:1det vi har hört, det vi med egna ögon har sett Författaren till brevet intygar att han hör till dem som varit ögonvittnen till Jesu liv och mottagit hans undervisning. Han nämner inte sitt namn men är av en enstämmig, fornkyrklig tradition identifierad med aposteln Johannes.
1:1Livets Ord Dvs Kristus. Jfr Joh 1:1f .