× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ökenvandrarnas avfall är ett varnande exempel

Kapitel 10

1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet.2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.*3 Alla åt samma andliga mat4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen.6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda.7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa.*
8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag.9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar.10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren.*11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.12 Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller.13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Nattvarden och offermåltiderna

14 Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan.15 Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger.16 Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp?17 Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd.
18 Se på det jordiska Israel. Har inte de som äter av offren del i altaret?19 Vad menar jag då med detta? Att kött från avgudaoffer skulle betyda något eller att en avgud skulle betyda något?20 Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.22 Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?

Samvetets frihet

23 Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp.24 Ingen skall söka sitt eget bästa, utan var och en den andres.25 Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga.26 Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren.*
27 Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga.28 Men om någon skulle säga till er: "Det här är kött från avgudaoffer", så avstå från att äta av hänsyn till honom som sade det, och för samvetets skull.29 Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför skall min frihet dömas av en annans samvete?30 Om jag för min del äter med tacksamhet, varför skall jag då hånas för något som jag tackar Gud för?31 Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.32 Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling.33 Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de skall bli frälsta.

Fotnoter
10:2döpta till Mose Mose framställs här som en förebild till Kristus.
10:7dansa kring guldkalven, 2 Mos 32:6 , 18f.
10:10fördärvaren Mordängeln som utförde Guds straffdomar (4 Mos 16. Jfr 2 Mos 12:23 , 2 Sam 24:16 ).
10:26Ps 24:1 .