× 
 Från
 Till
 Metod

 

Insamlingen till de heliga

Kapitel 16

1 När det gäller insamlingen* till de heliga, skall ni också göra som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien.2 På första veckodagen skall var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara, så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst.3 När jag kommer skall jag skicka de män som ni finner lämpliga, försedda med brev till Jerusalem för att överlämna er gåva.4 Men om det finns skäl för mig att resa, kommer de att resa tillsammans med mig.

Apostelns resplaner

5 Jag tänker komma till er sedan jag har farit genom Makedonien, för jag tar vägen över Makedonien.6 Men hos er stannar jag om möjligt en tid, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt resa, vart den nu går.7 Jag vill inte nu besöka er på genomresa, för jag hoppas kunna stanna kvar hos er en tid, om Herren tillåter.8 I Efesus stannar jag till pingst,9 eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare.

Timoteus och Apollos besök

10 När Timoteus kommer, se då till att han kan vistas hos er utan att behöva oroas. Han arbetar för Herren liksom jag,11 och ingen får därför se ner på honom. Sänd honom i väg i frid, så att han kan komma till mig. Jag väntar på honom tillsammans med bröderna.12 Vad vår broder Apollos beträffar, så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han ville inte alls komma nu utan reser när han finner ett lämpligt tillfälle.

Förmaningar och hälsningar

13 Vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka.14 Låt allt hos er ske i kärlek.15 Jag ber er, bröder: Ni känner Stefanas familj och vet att de är Akajas förstlingsfrukt och att de har ställt sig själva till de heligas tjänst.16 Rätta er därför efter sådana och alla dem som tar del i det arbetet.17 Jag är glad över att Stefanas, Fortunatus och Akaikus har kommit. De har fyllt tomrummet efter er18 och upplivat min ande liksom er. Sätt värde på sådana.
19 Församlingarna i Asien hälsar till er. Akvila och Priska tillsammans med församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren.20 Alla bröderna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss.21 Denna hälsning skriver jag, Paulus, med egen hand.22 Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse. Marana tha.*23 Herren Jesu nåd vare med er.24 Min kärlek vare med er alla i Kristus Jesus.

Fotnoter
16:1insamlingen Angående insamlingen till de kristna i Jerusalem, se Apg 24:17 ,Rom 15:26f , 2 Kor 8:9 , Gal 2:10 .
16:22Marana tha är ett arameiskt bönerop som betyder: "Vår Herre, kom!"