× 
 Från
 Till
 Metod

 

Paulus och Apollos är Guds medarbetare i församlingen

Kapitel 3

1 Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till köttsliga människor, spädbarn i Kristus.2 Mjölk gav jag er att dricka. Fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller,3 eftersom ni fortfarande är köttsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte köttsliga och lever som alla andra?4 Om en säger: "Jag håller mig till Paulus", och en annan: "Jag håller mig till Apollos", är ni då inte som folk i allmänhet?5 Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en.6 Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.7 Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud.8 Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete.9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad.
10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger.11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm,13 så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen* kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva.14 Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön.15 Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?17 Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.
18 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis.19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet,*20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma.*21 Därför skall ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert,22 det må vara Paulus, Apollos eller Kefas, det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert.23 Men själva tillhör ni Kristus, och Kristus tillhör Gud.

Fotnoter
3:13Den dagen Domens dag.
3:19Job 5:13 .
3:20Ps 94:11 .