× 
 Från
 Till
 Metod

 

Otuktssynd i församlingen

Kapitel 5

1 Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru.*2 Och ändå är ni uppblåsta. I stället borde ni ha blivit så bedrövade, att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets.3 Jag som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har för min del redan, som vore jag närvarande,4 i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. Det skedde, sedan ni och min ande med vår Herre Jesu makt* förts samman,5 för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden skall bli frälst på Herrens dag.
6 Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?7 Rensa bort den gamla surdegen* för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade.* Ty vårt påskalamm* Kristus har blivit slaktat.8 Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.9 I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor.10 Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen.11 Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan.12 Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför?* Är det inte dem som står innanför ni skall döma?13 Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!

Fotnoter
5:1någon lever ihop med sin fars hustru En sådan förbindelse var förbjuden både enligt GT (3 Mos 18:8 ) och enligt romersk rätt.
5:4med vår Herre Jesu makt Att utöva denna makt att binda var inte endast apostelns sak utan hela församlingens (5:12 , Matt 18:15f , 2 Kor 2:6f ).
5:7surdegen En bild för ondskan (Matt 16:6 ). Under påsken skulle endast osyrat bröd finnas i huset.
5:7osyrade Dvs heliga.
5:7vårt påskalamm Se 2 Mos 12:21 .
5:12utanför Dvs de som står utanför församlingen.