× 
 Från
 Till
 Metod

 

Äktenskapligt samliv

Kapitel 7

1 I fråga om det ni skrev svarar jag: Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna.2 Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.3 Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man.4 Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.5 Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.6 Men detta ger jag som ett råd,* inte som en befallning.7 Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ene av ett slag, den andre av ett annat.

Ogift ställning och skilsmässa

8 Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag.9 Men om de inte kan leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.10 De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens:* En hustru får inte skilja sig från sin man -11 skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man - och en man får inte överge sin hustru.

Gift med en hedning

12 Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne.13 Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom.14 Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga.15 Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans.16 Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru?

Stå kvar i kallelsen

17 Bara det vet vi, att var och en skall leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar.18 Blev någon kallad som omskuren, skall han inte försöka att dölja det. Blev någon kallad som oomskuren, skall han inte låta omskära sig.19 Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud.20 Var och en skall bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad.21 Blev du kallad som slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav.22 Ty den som var slav när han blev kallad av Herren, är en Herrens frigivne, och den som var fri när han blev kallad, är en Kristi slav.23 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor.24 Bröder, var och en skall inför Gud förbli vad han var när han blev kallad.

Ogift eller gift

25 I fråga om de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren, men jag ger ett råd såsom den som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig.26 Jag menar då att i det svåra läge som nu råder är det bäst för en människa att förbli som hon är.27 Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru.28 Men även om du gifter dig syndar du inte, och om en ogift kvinna gifter sig syndar hon inte. Sådana kommer dock att få utstå lidanden, och jag vill skona er.29 Men det säger jag er, bröder: Tiden är kort. Även de som har en hustru skall nu leva som om de ingen hade,30 och de som gråter som om de inte grät, de som gläder sig som om de inte gladde sig, de som köper något som om de inte kunde behålla det,31 och de som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång,32 och jag vill att ni skall vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han skall göra som Herren vill.33 Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han skall vara sin hustru till lags,34 och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren, att hon skall vara helig både till kropp och själ, men den gifta kvinnan tänker på det som tillhör världen, hur hon skall vara sin man till lags.35 Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att snärja er, utan för att ni skall leva anständigt och stadigt hålla er till Herren och inte slitas hit och dit.
36 Men om någon* tror sig handla orätt mot sin ogifta dotter som är giftasvuxen och vill gifta sig,* då skall han göra henne till viljes. Han syndar inte. Låt dem gifta sig.37 Den däremot som är fast i sitt sinne och inte står under tvång,* utan kan handla fritt efter sin egen vilja och har föresatt sig att låta sin dotter förbli ogift, han gör något som är bra.38 Alltså: den som gifter bort sin ogifta dotter gör något bra, och den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre.
39 En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren.40 Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening, och jag tror att också jag har Guds Ande.*

Fotnoter
7:6Men detta ger jag som ett råd Syftar på apostelns ord om äkta makars överenskomna avhållsamhet. Vad han skriver i v. 2-4 säger han däremot som en befallning.
7:10Herrens Se Matt 5:32 , 19:9 .
7:36Men om någon Det är här fråga om fadern, som är tveksam om han skall gifta bort sin ogifta dotter (ordagrant: "sin flicka").
7:36och vill gifta sig Ordagrant: "och så bör ske".
7:37och inte står under tvång Dvs att dottern själv är villig att förbli ogift.
7:40jag tror att också jag har Guds Ande Med denna retoriskt blygsamma formulering uttrycker aposteln att han verkligen har Guds Ande.