× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hagar och Ismael

Kapitel 16

1 Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar.2 Och Saraj sade till Abram: "Se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne." Och Abram lyssnade till Sarajs ord.3 När Abram hade bott tio år i Kanaans land tog hans hustru Saraj sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram.4 Han gick in till Hagar och hon blev havande, men när hon märkte att hon var havande, började hon förakta sin husmor.5 Då sade Saraj till Abram: "Den orätt jag utsätts för skall komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren skall döma mellan mig och dig."6 Abram sade till Saraj: "Se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst." När då Saraj bestraffade henne, flydde hon bort från henne.
7 Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Shur.8 Han sade: "Hagar, Sarajs slavinna, varifrån kommer du och vart går du?" Hon svarade: "Jag är på flykt ifrån min husmor Saraj."9 Då sade Herrens ängel till henne: "Gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne."10 Herrens ängel sade vidare: "Jag skall göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem."11 Sedan sade Herrens ängel till henne:

"Se, du är havandeoch du skall föda en son.Honom skall du kalla Ismael,*ty Herren har hört
hur du har lidit.
12 Han skall vara som en vildåsna.Hans hand skall vara mot allaoch allas hand mot honom.Och han skall bo mitt emot*alla sina bröder."

13 Och hon gav Herren, som hade talat med henne, ett namn. Hon sade: "Du är den Gud som ser mig", för hon tänkte: "Har jag verkligen fått se en skymt av honom som ser mig?"14 Därför kallar man brunnen Beer-Lahaj-Roi.* Den ligger mellan Kadesh och Bered.
15 Hagar födde en son åt Abram. Och Abram gav sonen som Hagar fött namnet Ismael.16 Abram var åttiosex år när Hagar födde Ismael åt honom.

Fotnoter
16:11Ismael betyder "Gud hör".
16:12mitt emot Ordagrant: "framför ansiktet på". Annan översättning: "öster om".
16:14Beer-Lahaj-Roi betyder "Den Levandes brunn, han som ser mig".