× 
 Från
 Till
 Metod

 

Abraham offrar Isak

Kapitel 22

1 En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: "Abraham!" Han svarade: "Ja, här är jag."2 Då sade han: "Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som bränn-offer på ett berg som jag skall visa dig."
3 Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer, gav han sig i väg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till.4 När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd.5 Han sade då till sina tjänare: "Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er."6 Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans.7 Isak sade till sin far Abraham: "Far!" Han svarade: "Ja, min son?" Han sade: "Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?"8 Abraham svarade: "Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son." Så fortsatte de sin vandring tillsammans.
9 När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden.10 Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son.11 Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: "Abraham! Abraham!" Han svarade: "Här är jag."12 Då sade han: "Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din ende son."13 Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer i stället för sin son.14 Och Abraham kallade platsen Herren förser. I dag säger man: Berget där Herren förser.
15 Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen:16 "Jag svär vid mig själv, säger Herren: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son,17 skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar.18 I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst."
19 Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare, och de bröt upp och gick tillsammans till Beer-Sheba. Och Abraham bodde i Beer-Sheba.

Nahors släkttavla

20 Sedan berättade man för Abraham och sade: Också Milka har fött barn åt din bror Nahor:21 Us, hans förstfödde, och Bus, dennes bror, och Kemuel, Arams far,22 samt Kesed, Haso, Pildas, Jidlaf och Betuel.23 Betuel blev far till Rebecka. Dessa åtta födde Milka åt Abrahams bror Nahor.24 Hans bihustru, som hette Reuma, födde Teba, Gaham, Tahash och Maaka.