× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kain och Abel

Kapitel 4

1 Mannen kände* sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: "Jag har fått en man från Herren."*
2 Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare.
3 Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda.4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer,5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk.6 Och Herren sade till Kain: "Varför är du vred och varför är din blick så mörk?7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den."
8 Kain talade med sin bror Abel,* och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom.9 Och Herren sade till Kain: "Var är din bror Abel?" Han svarade: "Jag vet inte. Skall jag hålla reda på min bror?"10 Då sade han: "Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken!11 Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand.12 När du brukar jorden skall den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös skall du vara på jorden."13 Kain sade då till Herren: "Mitt brott är för stort för att förlåtas.*
14 Se, i dag driver du mig bort från åkerjorden, och jag är dold för ditt ansikte. Kringflackande och hemlös kommer jag att vara på jorden, så att vem som helst som träffar på mig kan döda mig."15 Men Herren sade till honom: "Kain skall bli hämnad sjufalt, vem som än dödar honom." Och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som träffade på honom skulle döda honom.16 Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.

Kains släkttavla

17 Kain kände sin hustru och hon blev havande och födde Hanok. Och Kain byggde en stad och kallade den Hanok efter sin son.
18 Åt Hanok föddes Irad, och Irad blev far till Mehujael. Mehujael blev far till Metusael, och Metusael blev far till Lemek.
19 Lemek tog sig två hustrur, den ena hette Ada och den andra Silla.20 Ada födde Jabal. Han blev stamfader till dem som bor i tält och är boskapsskötare.
21 Hans bror hette Jubal. Han blev stamfader till alla dem som spelar harpa och flöjt.
22 Silla födde också en son, Tubal-Kain. Han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Tubal-Kains syster hette Naama.

23 Lemek sade till sina hustrur:"Ada och Silla,hör på mig!Ni Lemeks hustrur,lyssna till mina ord:En man har jag dödat för varje såroch en ung man för varje blåmärke.
24 Ja, sju gånger blir Kain hämnad,men Lemek sjuttiosju gånger."

Set

25 Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son som hon gav namnet Set. Hon sade: "Gud har gett mig en annan avkomling i stället för Abel, eftersom Kain dödade honom."

26 Också Set fick en son och han gav honom namnet Enos. Vid den tiden började man åkalla Herrens namn.

Fotnoter
4:1kände Det hebreiska ordet för "känna" har ofta innebörden "ha nära gemenskap med, ha intimt umgänge med", se också 1 Mos 4:17 , 25, 19:5 , 8, 24:16 , 38:26 , Dom 19:22 , 25.
4:1frånHerren Annan översättning: "med Herrens hjälp", eller "nämligen Herrens man", dvs den som Herren utlovat i 3:15 .
4:8Den samaritanska grundtexten och de äldre översättningarna tillägger efter "Abel": "Låt oss gå ut på marken".
4:13förlåtas Annan översättning: "bäras".