× 
 Från
 Till
 Metod

 

II. ADAMS FORTSATTA HISTORIA 5:1-6:8

Sets släkttavla

Kapitel 5

1 Detta är boken om Adams fortsatta historia. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud.2 Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa den dag de skapades.
3 När Adam var 130 år fick han en son som var lik honom, hans avbild. Han gav honom namnet Set.4 Sedan Adam fått Set, levde han 800 år och fick söner och döttrar.5 Adams hela ålder - den tid han levde* - blev 930 år. Därefter dog han.
6 När Set var 105 år blev han far till Enos.7 Sedan Set hade fått Enos levde han 807 år och fick söner och döttrar.8 Sets hela ålder blev alltså 912 år. Därefter dog han.
9 När Enos var 90 år blev han far till Kenan.10 Sedan Enos hade fått Kenan levde han 815 år och fick söner och döttrar.11 Enos hela ålder blev alltså 905 år. Därefter dog han.
12 När Kenan var 70 år blev han far till Mahalalel.13 Sedan Kenan hade fått Mahalalel levde han 840 år och fick söner och döttrar.14 Kenans hela ålder blev alltså 910 år. Därefter dog han.
15 När Mahalalel var 65 år blev han far till Jered.16 Sedan Mahalalel hade fått Jered levde han 830 år och fick söner och döttrar.17 Mahalalels hela ålder blev alltså 895 år. Därefter dog han.
18 När Jered var 162 år blev han far till Hanok.19 Sedan Jered hade fått Hanok levde han 800 år och fick söner och döttrar.20 Jereds hela ålder blev alltså 962 år. Därefter dog han.
21 När Hanok var 65 år blev han far till Metusela.22 Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar.23 Hanoks hela ålder blev alltså 365 år.24 Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom.
25 När Metusela var 187 år blev han far till Lemek.26 Sedan Metusela hade fått Lemek levde han 782 år och fick söner och döttrar.27 Metuselas hela ålder blev alltså 969 år. Därefter dog han.
28 När Lemek var 182 år fick han en son.29 Han gav honom namnet Noa,* ty han sade: "Denne skall trösta oss under vårt arbete och våra händers möda, när vi brukar jorden som Herren har förbannat."30 Sedan Lemek hade fått Noa levde han 595 år och fick söner och döttrar.31 Lemeks hela ålder blev alltså 777 år. Därefter dog han.

32 När Noa var 500 år blev han far till Sem, Ham och Jafet.

Fotnoter
5:5den tid han levde Den första människan hade en skenbar ålder redan sin första dag.
5:29Noa betyder "vila" och har stor ljudlikhet med ett ord som betyder "trösta".