× 
 Från
 Till
 Metod

 

Man och hustru

Kapitel 3

1 På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv,2 när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever.3 Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder,4 utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.5 Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,6 så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er.7 På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet.* Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.

Att lida för Kristi skull

8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka.9 Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse.10 Ty
den som älskar livet
och vill se goda dagarskall avhålla sin tunga
från det som är ontoch sina läppar från att tala svek.*
Han skall vända sig bort
från det onda och göra det goda,söka efter frid och sträva efter den.
Ty Herrens ögon är vända
till de rättfärdiga,och hans öron är öppna
för deras böner.Men Herrens ansikte är vänt emot
dem som gör det onda.

13 Vem kan göra er något ont, om ni ivrar för det goda?14 Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas.15 Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.16 Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal.17 Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.

Dopet och det nya livet

18 Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden.*19 I Anden gick han bort och utropade ett budskap* för andarna i fängelset,20 för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten.21 Efter denna förebild* frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse,22 han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom.

Fotnoter
3:7det svagare kärlet Se not till 1 Tess 4:4 .
3:10-12Ps 34:13f .
3:18-19genom Anden. I Anden Annan översättning: "till anden. I anden".
3:19utropade ett budskap Grundtextens ord syns här till skillnad från 4:6 ("att evangeliet predikades"), valt med hänsyn till att det är riktat mot dem som inte trodde under Noas tid.
3:21denna förebild Dvs syndaflodsvattnet.