× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

Kapitel 1

1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er.

Apostelns tack och bön

2 Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner,3 ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus.4 Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud.5 Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er.6 Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.7 Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja.8 Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något.9 Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden10 och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

Inledning till boken
På sin andra missionsresa kom Paulus (och Silvanus) till Tessalonika i Makedonien, där en församling grundades (Apg 17:1f). Till följd av judisk agitation måste han emellertid snart lämna staden. Paulus sände då sin medarbetare Timoteus för att trösta dem (3:1-6). Uppmuntrad av Timoteus rapport angående tessalonikernas "tro och kärlek" skriver Paulus detta brev till dem. Snart skulle han få anledning att skriva ännu ett brev för att rätta till vissa missförstånd.