× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kapitel 5

1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er.2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade.11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

Förmaningar

12 Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er.13 Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra.14 Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla.15 Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor.16 Var alltid glada,17 be oavbrutet18 och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.19 Släck inte Anden.20 Förakta inte profetior,21 men pröva allt, behåll det goda,22 och håll er borta från allt slags ont.

Slutönskan

23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.25 Bröder, be även för oss.26 Hälsa alla bröderna med en helig kyss.27 Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna.28 Vår Herre Jesu nåd vare med er.