× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förmaningar till olika grupper i församlingen

Kapitel 5

1 Gå inte hårt fram mot en äldre man. När du förmanar honom, så tala som till en far. Förmana yngre män som bröder,2 äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.3 Hedra dem som verkligen är änkor.4 Men om en änka har barn eller barnbarn, skall dessa först och främst lära sig att visa vördnad för sin egen familj och så ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Det är så Gud vill ha det.5 Den som verkligen är änka och står ensam sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag.6 Men den som för ett utsvävande liv är levande död.7 Och allt detta skall du inskärpa, så att ingen kan anklaga dem.8 Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.
9 Till 'församlingsänka' skall den utses som är minst sextio år och har varit en enda mans kvinna.10 Hon skall vara känd för att ha gjort mycket gott: uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott.
11 Yngre änkor skall du däremot avvisa. Ty när de drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus, vill de bara gifta sig12 och drar domen över sig, eftersom de har förnekat sin första tro.13 På samma gång lär de sig att vara lata, när de går omkring i husen. Och inte nog med det, de lär sig också att vara skvalleraktiga och nyfikna och att prata om sådant som de borde tiga med.14 Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem.15 Somliga har redan vänt sig bort och följt Satan.16 Om en troende kvinna har änkor hos sig, skall hon ta sig an dem och inte betunga församlingen, så att den kan sörja för dem som verkligen är änkor.
17 Sådana äldste som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder,* särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.18 Ty Skriften säger: Du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar* och: Arbetaren är värd sin lön.19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen.20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning.
21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt.22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.23 Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta.24 Vissa människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg. Andras synder kommer först senare i dagen.25 På samma sätt ligger de goda gärningarna i öppen dag, och de som inte gör det kan ändå inte förbli gömda.

Fotnoter
5:17dubbel heder Församlingens äldste fick tydligen inte någon reglerad lön, så att det här skulle vara fråga om dubbel lön i egentlig mening, utan församlingens medlemmar gav honom den heder eller det understöd han ansågs förtjäna genom att väl sköta sin uppgift.
5:185 Mos 25:4 , Matt 10:10 .