× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från den gamle* till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen.2 Vi älskar dem för sanningens skull, som förblir i oss och skall vara med oss i evighet.3 Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns Son, vare med oss i sanning och kärlek.

Förmaning till trohet mot Kristi budskap

4 Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen efter det bud som vi har tagit emot av Fadern.5 Och nu har jag en bön till dig, min fru - det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början - jag ber: låt oss älska varandra.6 Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.
7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.8 Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön.9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Slutord

12 Fastän jag har mycket att säga er vill jag inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället kunna komma till er och tala direkt med er, så att vår glädje kan bli fullkomlig.13 Din utvalda systers barn hälsar till dig.

Inledning till boken


Fotnoter
1den gamle Författaren till andra och tredje Johannesbreven kallar sig "den gamle" (Grek. presbyteros) och var tydligen av brevens mottagare känd under detta namn. Denna beteckning passar väl in på aposteln Johannes som enligt traditionen nådde en mycket hög ålder.