× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 13

1 Det är nu tredje gången jag försöker komma till er.*Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.*2 Tidigare har jag talat* till dem som förut syndat liksom till alla andra. Trots att jag nu är frånvarande säger jag samma sak som om jag vore närvarande andra gången: Jag skall inte skona er när jag kommer igen.3 Ni vill ju ha ett bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag gentemot er utan är mäktig bland er.4 Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna.5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.6 Men jag hoppas att ni skall förstå att vi för vår del består provet.7 Vi ber till Gud att ni inte skall göra något orätt, inte för att vi skall visa oss bestå provet, utan för att ni skall göra det som är gott. Sedan kan det gärna se ut som om vi inte höll provet.8 Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen.9 Vi är glada, när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni skall nå fram till allt större mognad.10 Därför skriver jag detta när jag är borta från er, för att jag inte när jag är hos er skall behöva gå strängt fram i kraft av den fullmakt Herren har gett mig för att bygga upp, inte för att riva ner.
11 Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er.12 Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er.13 Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Fotnoter
13:1Det är nu tredje gången jag försöker komma till er Se not till 12:14 .
13:15 Mos 19:15 .
13:2Tidigare har jag talat Se 1:23 .