× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kapitel 9

1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga.2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna brukar jag berömma mig av er goda vilja och berätta att Akaja har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta.3 Nu sänder jag ändå dessa bröder, för att vårt beröm av er i denna sak inte skall visa sig vara tomt prat och för att ni, som jag redan sagt, skall vara förberedda.4 Annars får vi - för att inte säga ni - stå där och skämmas, när de makedonier som kommer med mig finner att ni, trots allt vårt förtroende för er, är oförberedda.5 Därför anser jag det nödvändigt att be bröderna resa till er och i förväg göra i ordning den gåva som redan är utlovad, så att den kan ligga färdig som en frikostig gåva och inte vara snålt tilltagen.
6 Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt.7 Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.*8 Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.*9 Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet.*10 Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, skall ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd.11 Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt, och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan.12 Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla de heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud.13 När ni nu består provet i denna tjänst, kommer de att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium och med så gott hjärta delar gemenskapen med dem och med alla.14 De kommer också själva att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er.15 Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva.

Fotnoter
9:7Gud älskar en glad givare Ords 22:8 . Paulus citerar fritt efter Septuaginta.
9:8Annan översättning: "... så att ni genom att alltid vara nöjda med lite under alla förhållanden skall ge i överflöd till varje gott verk." Jfr 2 Kor 8:2 , 1 Tim 6:6 .
9:9Ps 112:9 .