× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 24

1 Under hans tid drog Nebukadnessar,* kungen i Babel, upp och Jojakim blev hans tjänare i tre år. Men sedan gjorde han uppror mot honom.2 Då sände Herren över honom kaldeernas, arameernas, moabiternas och ammoniternas härar. Han sände dem över Juda för att förgöra det - i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sina tjänare profeterna.3 Ja, det var helt efter Herrens ord som detta kom över Juda, så att han försköt det från sitt ansikte för de synder Manasse hade begått, för allt vad denne hade gjort,4 också för det oskyldiga blod som han hade utgjutit, ty han hade uppfyllt Jerusalem med oskyldigt blod. Det ville Herren inte förlåta.
5 Vad som mer finns att säga om Jojakim och allt vad han gjorde, det är skrivet i Juda kungars krönika.6 Jojakim gick till vila hos sina fäder. Hans son Jojakin blev kung efter honom.7 Därefter drog kungen i Egypten inte mer ut ur sitt land, ty kungen i Babel hade intagit allt som tillhörde kungen i Egypten, från Egyptens bäck ända till floden Eufrat.

Jojakin blir kung i Juda

8 Jojakin var arton år när han blev kung, och han regerade tre månader* i Jerusalem. Hans mor hette Nehusta och hon var dotter till Elnatan från Jerusalem.9 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, alldeles som hans far hade gjort.
10 Vid den tiden drog den babyloniske kungen Nebukadnessars tjänare upp mot Jerusalem och staden blev belägrad.11 Nebukadnessar, kungen i Babel, kom till staden medan hans tjänare belägrade den.12 Då gav sig Jojakin, Juda kung, åt kungen i Babel med sin mor och med sina tjänare, sina befälhavare och hovmän. Kungen i Babel tog honom till fånga i sitt åttonde regeringsår.13 Han förde bort därifrån alla skatter i Herrens hus och skatterna i det kungliga palatset. Han bröt också loss beläggningen från alla guldföremål som Salomo, Israels kung, hade gjort för Herrens tempel, detta i enlighet med vad Herren hade sagt.14 Hela Jerusalem, alla befälhavare och alla tappra stridsmän, alla hantverkare och smeder förde han bort i fångenskap, tillsammans 10 000 män. Bara de fattigaste i landet lämnades kvar.15 Han förde Jojakin bort till Babel. Dessutom förde han kungens mor, hans hustrur och hovmän tillsammans med de mäktiga i landet som fångar från Jerusalem till Babel.16 Alla tappra och krigsdugliga stridsmän till ett antal av 7 000, liksom hantverkarna och smederna, tillsammans 1 000, fördes också av den babyloniske kungen i fångenskap till Babel.
17 Men kungen i Babel gjorde Jojakins farbror Mattanja till kung i hans ställe och ändrade dennes namn till Sidkia.

Sidkia blir kung i Juda

18 Sidkia var tjugoett år när han blev kung och han regerade elva år* i Jerusalem. Hans mor hette Hamital och hon var dotter till Jeremia från Libna.19 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, alldeles som Jojakim hade gjort.20 Ty det var på grund av Herrens vrede som detta skedde med Jerusalem och Juda. Och till slut förkastade han dem från sitt ansikte.

Fotnoter
24:1Nebukadnessar (regerade 605-562 f. Kr) besegrade år 605 f. Kr. farao Neko och lade därmed Jerusalem under sitt välde.
24:8tre månader December 598 - mars 597 f. Kr.
24:18elva år 597-586 f. Kr.