× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israeliterna blir slavar i Egypten

Kapitel 1

1 Detta är namnen på Israels söner, de som kom till Egypten tillsammans med Jakob, var och en med sitt hus:2 Ruben, Simeon, Levi, Juda,3 Isaskar, Sebulon, Benjamin,4 Dan, Naftali, Gad och Aser.5 De som härstammade från Jakob var sammanlagt sjuttio personer. Josef var redan i Egypten.6 Sedan dog han och alla hans bröder, hela det släktet.7 Men Israels barn var fruktsamma och växte till. De förökade sig och blev mycket talrika, så att landet blev uppfyllt av dem.
8 Och en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände till Josef.9 Han sade till sitt folk: "Se, Israels barns folk har blivit alltför stort och mäktigt för oss.10 Vi skall därför gå klokt till väga med dem. Annars kanske de förökar sig ännu mer, och om det blir krig kan de gå samman med våra fiender och föra krig mot oss och sedan ge sig av från landet."11 Man satte därför arbetsfogdar över dem och plågade dem med slavarbete. De byggde förrådsstäderna Pitom och Raamses åt farao.12 Men ju mer man plågade dem, desto mer förökade de sig och desto mer spred de ut sig, så att man hyste fruktan för Israels barn.13 Egyptierna tvingade israeliterna att arbeta som slavar.14 De gjorde livet svårt för dem genom hårt arbete med murbruk och tegel och med allt arbete på fälten, ja, med alla slags arbeten som de tvingade dem att utföra.
15 Kungen i Egypten talade med dem som förlöste de hebreiska kvinnorna, en av dem hette Sifra och den andra Pua,16 och han sade: "Se efter vad de hebreiska kvinnorna föder, när ni förlöser dem: Om det är en son så döda honom, om det är en dotter så låt henne leva."17 Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem utan lät barnen leva.18 Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sade till dem: "Varför har ni gjort på detta sätt och låtit barnen leva?"19 Barnmorskorna svarade farao: "Hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är livskraftiga, och innan barnmorskan kommer till dem har de fött."20 Och Gud lät det gå väl för barnmorskorna, och folket förökades och blev mycket talrikt.21 Eftersom barnmorskorna fruktade Gud, välsignade han deras hus.
22 Då befallde farao allt sitt folk: "Alla nyfödda pojkar skall ni kasta i Nilen, men alla flickor skall ni låta leva."

Inledning till boken
Andra Moseboken - Exodus ("uttåg") - fortsätter 360 år efter Josefs död i Första Moseboken.Kap 1-18 skildrar hur Guds löften till patriarkerna uppfylls genom att israeliterna befrias från slavarbetet i Egypten. Uppgifterna i 2 Mos 12:40, 41, 1 Kung 6:1, Dom 11:26 säger oss att uttåget skedde omkring 1446 f. Kr. Kap 19-24 skildrar Guds förbund med Israel och lagens utgivande på Sinai berg (de tio budorden, kap 20). Kap 25-40 skildrar tabernaklet - centrum för Guds uppenbarelse och närvaro.