× 
 Från
 Till
 Metod

 

LAGAR FÖR TABERNAKLET (Kap 25-31)

Offergåvor till tabernaklet

Kapitel 25

1 Herren sade till Mose:2 "Säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den skall samlas in från alla dem som har ett hjärta som är villigt att ge.3 Detta är den offergåva som ni skall ta av dem: guld, silver och koppar,4 mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår,5 rödfärgade fårskinn, tahasskinn, akacieträ,6 olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen7 samt onyx-stenar och infattningsstenar till efoden och bröstskölden.
8 De skall göra en helgedom åt mig, så att jag kan bo mitt ibland dem.9 Tabernaklet med alla dess tillbehör skall ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så skall ni göra.

Förbundsarken

10 De skall göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög.11 Du skall överdra den med rent guld på insidan och utsidan och du skall göra en guldkant runt den.12 Du skall gjuta fyra ringar av guld till den och sätta dem över de fyra fötterna på arken, två ringar på den ena sidan och två ringar på den andra.13 Och du skall göra stänger av akacieträ och överdra dem med guld.14 Stängerna skall du skjuta in i ringarna på sidorna av arken, så att man kan bära arken med dem,15 och de skall sitta kvar i ringarna på arken. De får inte tas bort ur dem.16 I arken skall du lägga vittnesbördet som jag skall ge dig.
17 Du skall göra en nådastol* av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred.18 Och du skall göra två keruber av guld. I hamrat arbete skall du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen.19 Sätt en kerub vid ena änden och en vid den andra. I ett stycke med nådastolen skall ni göra keruberna vid dess båda ändar.20 Keruberna skall breda ut sina vingar uppåt så att de övertäcker nådastolen med sina vingar. Deras ansikten skall vara vända mot varandra. Mot nådastolen skall kerubernas ansikten vara vända.21 Du skall sätta nådastolen ovanpå arken och i arken skall du lägga vittnesbördet som jag skall ge dig.22 Där skall jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, skall jag tala med dig om allt som jag genom dig skall befalla Israels barn.

Bordet för skådebröden

23 Du skall också göra ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt.24 Du skall överdra det med rent guld och du skall göra en guldkant runt omkring det.25 Runt bordet skall du göra en handsbred list och runt omkring den skall du göra en kant av guld.26 Till bordet skall du göra fyra ringar av guld och sätta ringarna i de fyra hörnen vid de fyra benen.27 Ringarna skall sitta vid listen som hållare för stänger så att bordet kan bäras.28 Du skall göra stängerna av akacieträ och överdra dem med guld, och med dem skall bordet bäras.29 Till bordet skall du också göra fat och skålar, kannor och bägare, som man skall utgjuta drickoffren med. Av rent guld skall du göra dem.30 Du skall alltid ha skådebröd på bordet inför mitt ansikte.

Ljusstaken

31 Du skall göra en ljusstake av rent guld. I hamrat arbete skall den göras med sin fotställning och stam. Dess skålar, knoppar och blommor skall göras i ett stycke med den.32 Sex armar skall utgå från ljusstakens sidor, tre armar från ena sidan och tre armar från andra sidan.33 På den ena armen skall det vara tre skålar, formade som mandelblommor, vardera bestående av en knopp och en blomma, och på den andra armen likaså tre skålar, formade som mandelblommor, vardera bestående av en knopp och en blomma. Så skall det vara på de sex armar som utgår från ljusstaken.34 Men på själva ljusstaken skall det finnas fyra skålar formade som mandelblommor med sina knoppar och blommor.35 En knopp skall sättas under det första armparet som utgår från ljusstaken i ett stycke med den, en knopp under det andra armparet i ett stycke med den, och en knopp under det tredje armparet i ett stycke med den, alltså under de sex armar som utgår från ljusstaken.36 Och deras knoppar och armar skall vara i ett stycke med den, allt ett enda hamrat arbete av rent guld.37 Du skall göra sju lampor till den. Lamporna skall sättas upp så att de kastar sitt sken över platsen framför den.38 Även lamptänger och brickor till den skall du göra av rent guld.39 Av en talent rent guld skall man göra ljusstaken med alla dessa tillbehör.
40 Se till att du gör detta efter de mönsterbilder som har visats för dig på berget.

Fotnoter
25:17nådastol Ordagrant: "försoningsställe", förbundsarkens lock där översteprästen skulle stänka offerblodet på försoningsdagen. Jfr Rom 3:25 med not.