× 
 Från
 Till
 Metod

 

Prästernas kläder

Kapitel 28

1 Du skall låta din bror Aron och hans söner med honom träda fram till dig ur kretsen av Israels barn för att tjäna som präster åt mig, Aron själv och hans söner Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.2 Och du skall göra heliga kläder åt din bror Aron till ära och prydnad.3 Säg till alla era konstbegåvade män, som jag har fyllt med vishetens ande, att de skall göra kläder åt Aron för hans vigning till präst åt mig.4 Detta är de kläder de skall göra: bröstsköld, efod, kåpa, livklädnad i mönstervävnad, turban och bälte. De skall göra dessa heliga kläder åt din bror Aron och hans söner för att Aron skall tjäna som präst åt mig.5 Och de skall ta av guldet och det mörkblå, purpurröda och karmosinröda garnet och det fina lingarnet.

Efoden

6 Efoden skall göras i konstvävnad av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn.7 Den skall ha två axelstycken som skall fästas ihop med varandra. Vid sina båda ändar skall den fästas ihop.8 Skärpet som skall sitta på efoden skall göras i samma vävnad och i ett stycke med den: av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn.9 Du skall sedan ta två onyxstenar och på dem gravera in namnen på Israels söner,10 sex av namnen på den ena stenen och de sex övrigas namn på den andra, i födelseordning.11 Som när en juvelerare graverar sigill skall du rista in namnen på Israels söner på de båda stenarna och infatta dem i ett flätverk av guld.12 Du skall sätta de båda stenarna på efodens axelstycken, stenar till påminnelse för Israels barn. Aron skall bära deras namn på sina axlar inför Herrens ansikte till en påminnelse.13 Och du skall göra flätverk av guld14 och två kedjor av rent guld. Du skall tvinna dem som snoddar, och fästa de snodda kedjorna vid flätverken.

Bröstskölden

15 Du skall göra en bröstsköld för domsutslag i konstvävnad på samma sätt som efoden. Av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn skall du göra den.16 Den skall vara fyrkantig och dubbelvikt, en halv aln lång och en halv aln bred.17 Du skall förse den med infattade stenar, ordnade i fyra rader: i första raden en karneol, en topas och en smaragd,18 i andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon,19 i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist20 och i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De skall vara infattade i flätverk av guld.21 Stenarna skall vara tolv efter namnen på Israels söner, en för varje namn. Varje sten skall bära namnet på en av de tolv stammarna, ingraverat som på ett sigill.
22 Till bröstskölden skall du göra flätade kedjor så som man gör snoddar, och av rent guld.23 Du skall göra två ringar av guld till bröstskölden och sätta dem i två av bröstsköldens hörn.24 Du skall fästa de två guldsnoddarna vid de båda ringarna i bröstsköldens hörn.25 De båda snoddarnas andra ändar skall du fästa vid de två flätverken och sedan fästa dem på framkanten av efodens axelstycken.26 Du skall göra två ringar av guld och sätta dem i de båda andra hörnen på bröstskölden, vid den kant som är vänd in mot efoden.27 Och du skall göra två ringar av guld och fästa dem nertill på framsidan av efodens båda axelstycken där efoden fästes ihop ovanför skärpet.28 Bröstskölden skall knytas fast med en mörkblå snodd, som går från dess ringar in i efodens ringar så att den sitter ovanför efodens skärp för att inte lossna från efoden.
29 Aron skall bära namnen på Israels söner i domsskölden på sitt hjärta när han går in i helgedomen, till en ständig påminnelse inför Herrens ansikte.30 I domsskölden skall du lägga urim och tummim,* så att de ligger på Arons hjärta när han går inför Herren. Aron skall på detta sätt alltid bära Israels barns dom på sitt hjärta inför Herrens ansikte.

De övriga prästkläderna

31 Efodkåpan skall du göra helt och hållet i mörkblått.32 Mitt på den skall vara en öppning för huvudet, och öppningen skall omges med en vävd kant som på en pansarskjorta för att kåpan inte skall slitas sönder.33 Runt kåpans nedre fåll skall du sätta granatäpplen av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, och bjällror av guld mellan dem runt om,34 en bjällra av guld och ett granatäpple och åter en bjällra av guld och ett granatäpple runt hela fållen av kåpan.35 Aron skall bära denna kåpa när han gör tjänst, så att det hörs när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut, detta för att han inte skall dö.
36 Du skall också göra en skinande platta av rent guld, och på den skall du ingravera som på ett sigill: Helgad åt Herren.37 Du skall fästa den med ett mörkblått snöre och den skall sitta på turbanen, på framsidan av turbanen.38 Den skall sitta på Arons panna och Aron skall bära den skuld som häftar vid de heliga offer som Israels barn bär fram, alla deras heliga gåvor. Den skall ständigt sitta på hans panna så att Herren kan ta emot dem med glädje.
39 Du skall också väva livklädnaden i rutmönster av fint lingarn, och du skall göra en turban av fint lingarn och ett bälte i brokig väv.40 Också åt Arons söner skall du göra livklädnader. Och du skall göra bälten åt dem och huvor till ära och prydnad. Detta skall du klä på din bror Aron och hans söner,41 och du skall smörja dem och viga dem till präster* och helga dem, så att de kan tjäna som präster åt mig.42 Du skall göra benkläder av linne åt dem för att skyla deras kön. De skall räcka från höfterna ner på låren.43 Aron och hans söner skall ha dem på sig när de går in i uppenbarelsetältet eller träder fram till altaret för att göra tjänst i helgedomen, så att de inte ådrager sig skuld och drabbas av döden. Detta skall vara en evig stadga för honom och hans avkomlingar efter honom.

Fotnoter
28:30urim och tummim bestod av ett par flata stenar som användes för lottkastning.
28:41viga dem till präster Ordagrant: "fylla deras händer", en särskild handling vid prästvigningen.