× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förbundsarken

Kapitel 37

1 Besalel gjorde arken av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög.2 Han överdrog den med rent guld på insidan och utsidan och gjorde en guldkant runt den.3 Han göt fyra ringar av guld till den och satte dem över de fyra fötterna på arken, två ringar på ena sidan och två ringar på den andra.4 Och han gjorde stänger av akacieträ och överdrog dem med guld.5 Stängerna sköt han in i ringarna på sidorna av arken, så att man kunde bära den.
6 Och han gjorde en nådastol av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred.7 Han gjorde två keruber av guld. I hamrat arbete gjorde han dem och satte dem vid de båda ändarna av nådastolen,8 en kerub vid ena änden och en vid den andra. I ett stycke med nådastolen gjorde han keruberna vid dess båda ändar.9 Keruberna bredde ut sina vingar uppåt, så att de övertäckte nådastolen med sina vingar. Deras ansikten var vända mot varandra. Mot nådastolen var kerubernas ansikten vända.

Bordet för skådebröden

10 Han gjorde bordet av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt.11 Han överdrog det med rent guld och gjorde en guldkant runt omkring det.12 Runt bordet gjorde han en handsbred list, och runt omkring den gjorde han en kant av guld.13 Till bordet göt han fyra ringar av guld och satte ringarna i de fyra hörnen vid de fyra benen.14 Ringarna sattes vid listen som hållare för stängerna, så att man kunde bära bordet.15 Han gjorde stängerna av akacieträ och överdrog dem med guld. Så kunde bordet bäras.16 Och han gjorde kärlen till bordet, faten och skålarna, bägarna och kannorna som användes till att utgjuta drickoffren med, allt av rent guld.

Ljusstaken

17 Han gjorde ljusstaken av rent guld. I hamrat arbete gjorde han den med fotställning och stam. Dess skålar, knoppar och blommor gjordes i ett stycke med den.18 Sex armar utgick från ljusstakens sidor, tre armar från ena sidan och tre armar från andra sidan.19 På den ena armen sattes tre skålar, formade som mandelblommor, vardera bestående av en knopp och en blomma, och på den andra armen likaså tre skålar, formade som mandelblommor, vardera bestående av en knopp och en blomma. Så gjordes på de sex armar som utgick från ljusstaken.20 Men på själva ljusstaken sattes fyra skålar, formade som mandelblommor med sina knoppar och blommor.21 En knopp sattes under det första armparet som utgick från ljusstaken i ett stycke med den, en knopp under det andra armparet i ett stycke med den och en knopp under det tredje armparet i ett stycke med den, alltså under de sex armar som utgick från ljusstaken.22 Och deras knoppar och armar var i ett stycke med den, allt ett enda hamrat arbete av rent guld.23 Han gjorde sju lampor till den, likaså lamptänger och brickor till den av rent guld.24 Av en talent rent guld gjorde han ljusstaken med alla dess tillbehör.

Rökelsealtaret

25 Han gjorde rökelsealtaret av akacieträ. Det var fyrkantigt, en aln långt och en aln brett, och två alnar högt. Hornen gjordes i ett stycke med altaret.26 Han överdrog det med rent guld, både ovansidan och väggarna runt omkring, likaså hornen. Han gjorde också en kant av guld runt altaret.27 Två ringar av guld gjorde han till det och satte dem under kanten på två sidor. På två motsatta sidostycken satte han dem som hållare för stänger, så att man kunde bära altaret med dem.28 Stängerna gjorde han av akacieträ och överdrog dem med guld.

Smörjelseoljan och rökelsen

29 Han gjorde den heliga smörjelseoljan och den rena, väldoftande rökelsen, konstmässigt tillredda.