× 
 Från
 Till
 Metod

 

Falska lärare träder fram

Kapitel 2

1 Men det fanns också falska profeter bland folket,* liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.
4 Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden* och överlämnade dem åt mörker och kedjor,* för att de skulle hållas i förvar till domen.5 Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.6 Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga.7 Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv.8 - Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. -9 Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag,10 särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren.* Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter,11 under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren.
12 Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under.13 Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar, där de vid sina kärleksmåltider* festar och frossar tillsammans med er.14 De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn.15 De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet.16 Men han blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna talade med människoröst och förhindrade profetens vanvett.
17 Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem.18 De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse.19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.20 Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första.21 Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem.22 Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor,* och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.

Fotnoter
2:1bland folket Israels folk.
2:4avgrunden Grek. Tartaros.
2:4mörker och kedjor Andra handskrifter: "mörkrets hålor".
2:10Herren Ordagrant: "herradömet". Dvs Gud (Kristus) och hans herradöme. Petrus brukar ofta abstrakta uttryck i stället för personliga. Se t ex 1:17 "Härligheten", 1 Petr 2:17 "broderskapet", dvs bröderna.
2:13kärleksmåltider Andra handskrifter: "lustar".
2:22Ords 26:11 .