× 
 Från
 Till
 Metod

 

Laglöshetens människa

Kapitel 2

1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder,2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa,* fördärvets son, öppet träda fram,4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Gud har utvalt er

13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta,* genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp,17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

Fotnoter
2:3laglöshetens människa Antikrist (1 Joh 2:18 , 22).
2:13utvalt er till att bli frälsta Andra handskrifter: "utvalt er som förstlingsfrukter till frälsning", dvs som de första som skall bli frälsta.