× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kapitel 5

1 Vi vet att om vårt jordiska tält* rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen.2 Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning,3 ty när vi är klädda i den skall vi inte stå där nakna.4 Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt skall bli uppslukat av livet.5 Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss Anden som en handpenning.
6 Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen.7 Ty vi lever här i tro, utan att se.8 Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren.9 Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta.10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Försoningens tjänst

11 Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten.12 Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat.13 Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans och besinning, så är det för er.14 Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött.15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.16 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt.* Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så.17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.*

Fotnoter
5:1vårt jordiska tält Dvs vår jordiska kropp.
5:16på ett ytligt sätt Ordagrant: "på ett köttsligt sätt" (efter vår köttsliga värdering).
5:21stå rättfärdiga inför Gud Ordagrant: "vara rättfärdighet från Gud".