× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från den gamle till hans älskade Gajus, som jag älskar i sanningen.2 Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ.3 Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen.4 Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen.

Gajus uppmanas ge resande bröder fortsatt hjälp

5 Älskade broder, du visar dig trofast i allt vad du gör för bröderna, också för dem som är främlingar.6 Inför församlingen har de vittnat om din kärlek. Och du gör väl när du på ett sätt som är Gud värdigt utrustar dem för deras fortsatta färd.7 Det är ju för Namnets skull* de har gått ut, och de har inte tagit emot något av hedningarna.8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana, så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen.
9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.10 Om jag kommer skall jag därför påminna honom om vad han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det utan vägrar dessutom ta emot bröderna, och när andra vill göra det, hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen.
11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.12 Demetrius har gott vittnesbörd av alla, ja, av sanningen själv. Också vi kan intyga det, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Slutord

13 Jag hade mycket mer att säga dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna.14 Jag hoppas snart få träffa dig, och då får vi talas vid direkt.15 Frid vare med dig. Vännerna hälsar till dig. Hälsa till vännerna, var och en personligen.

Inledning till boken
Johannes tredje brev är skrivet till en kristen som heter Gajus. Det är inte fråga om ett privat brev i vanlig mening utan tar upp församlingens angelägenheter. Se även not till 2 Joh v. 1.

Fotnoter
7för Namnets skull Dvs för Kristi skull (Se Apg 5:41 , Jak 2:7 , 1 Petr 4:16 ).