× 
 Från
 Till
 Metod

 

Brännoffret

Kapitel 1

1 Herren kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet. Han sade:2 Säg till Israels barn: När någon bland er vill bära fram ett offer åt Herren, skall ni ta ert offer av boskapen, antingen av nötboskapen eller småboskapen.
3 Om han vill bära fram ett brännoffer från nötboskapen, skall han ta ett felfritt djur av hankön och föra fram det till uppenbarelsetältets ingång för att han skall räknas som välbehaglig inför Herrens ansikte.4 Han skall lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud, och det blir då välbehagligt och till försoning för honom.5 Han skall slakta ungtjuren inför Herrens ansikte, och Arons söner, prästerna, skall bära fram blodet och stänka det runt omkring på det altare som står vid ingången till uppenbarelsetältet.6 Sedan skall han flå brännoffersdjuret och stycka det,7 och prästen Arons söner skall göra upp eld på altaret och lägga ved på elden.8 Sedan skall Arons söner, prästerna, lägga styckena, huvudet och fettet ovanpå veden som brinner på altaret.9 Men inälvorna och fötterna skall tvättas i vatten och därefter skall prästen bränna alltsammans på altaret. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.
10 Om han vill bära fram ett brännoffer av småboskapen, av fåren eller getterna, skall han ta ett felfritt djur av hankön.11 Han skall slakta det inför Herrens ansikte vid norra sidan av altaret, och Arons söner, prästerna, skall stänka blodet runt omkring på altaret.12 Han skall stycka djuret i dess delar, tillsammans med huvudet och fettet, och prästen skall lägga dem ovanpå veden som brinner på altaret.13 Men inälvorna och fötterna skall tvättas i vatten och därefter skall prästen offra alltsamman och bränna det på altaret. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.
14 Och om han vill bära fram åt Herren ett brännoffer av fåglar, skall han ta sitt offer av turturduvor eller unga duvor.15 Prästen skall bära fram djuret till altaret och vrida huvudet av det och bränna det på altaret. Blodet skall kramas ut på altarets sida.16 Men krävan med dess orenhet skall han ta ut och kasta på askhögen vid östra sidan av altaret.17 Han skall fläka upp fågeln vid vingarna, dock utan att slita loss dem, och prästen skall bränna den på altaret, ovanpå veden som ligger på elden. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.

Inledning till boken
Tredje Moseboken - Leviticus ("prästboken") - utspelar sig främst kring Sinai berg. Bokens tidrymd är kort, allt sker under en månad (omkring år 1445 f. Kr).Kap 1-17 behandlar olika slags offer, det levitiska prästadömet och försoningsdagen. Här beskrivs vad som skiljer människan från Gud - synden - och hur gemenskapen skall återställas. Kap 18-27 behandlar helighetsregler och de olika högtiderna.