× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rena och orena djur

Kapitel 11

1 Och Herren talade till Mose och Aron. Han sade:2 Säg till Israels barn: Detta är de djur som ni får äta bland alla fyrfotadjur på jorden:3 Alla de djur som har helt kluvna klövar och som idisslar får ni äta.4 Men av de djur som idisslar och av dem som har kluvna klövar skall ni inte äta dessa: kamelen, ty den idisslar visserligen men har inte kluvna klövar. Den skall vara oren för er;5 klippgrävlingen, ty den idisslar visserligen men har inte kluvna klövar. Den skall vara oren för er;6 haren, ty den idisslar visserligen men har inte kluvna klövar. Den skall vara oren för er;7 svinet, ty det har visserligen klövar som är helt kluvna, men det idisslar inte. Det skall vara orent för er.8 Köttet av dessa djur skall ni inte äta, och ni skall inte heller röra vid deras döda kroppar. De skall vara orena för er.
9 Detta får ni äta av det som är i vattnet: Allt i vattnet, i sjöarna och floderna, som har fenor och fjäll, det får ni äta.10 Men allt i sjöarna och floderna som inte har fenor och fjäll, allt som rör sig i vattnet, ja, alla levande varelser som finns i vattnet, det skall ni anse som något avskyvärt.11 Ja, de skall vara en styggelse för er. Av deras kött skall ni inte äta, och deras döda kroppar skall ni avsky.12 Allt i vattnet som inte har fenor och fjäll skall vara något avskyvärt för er.
13 Dessa är de fåglar som ni skall räkna som en styggelse, de skall inte ätas, de är en styggelse: örnen, lammgamen, havsörnen,14 gladan, falken med dess arter,15 korpen med dess arter,16 strutsen, tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter,17 ugglan, dykfågeln, uven,18 tinsemetfågeln, pelikanen,19 asgamen, storken, regnpiparen med dess arter, härfågeln och fladdermusen.
20 Alla de flygande smådjur som går på fyra fötter skall vara en styggelse för er.21 Av alla de flygande smådjur som går på fyra fötter får ni äta endast dem som ovanför sina fötter har två ben att hoppa med på jorden.22 Dessa får ni äta bland gräshopporna: arbe med dess arter, soleam med dess arter, hargol med dess arter och hagab med dess arter.23 Men alla andra flygande smådjur som har fyra fötter skall vara en styggelse för er.
24 Var och en som rör vid den döda kroppen av något av följande djur ådrar sig orenhet och skall vara oren ända till kvällen,25 och var och en som har burit bort någon sådan död kropp skall tvätta sina kläder och vara oren ända till kvällen:26 Alla de fyrfotadjur som har klövar, men inte helt kluvna, och som inte idisslar, de skall vara orena för er. Var och en som rör vid dem blir oren.27 Och alla slags fyrfotadjur som går på tassar skall vara orena för er. Var och en som rör vid deras döda kroppar skall vara oren ända till kvällen.28 Den som bär bort en sådan död kropp skall tvätta sina kläder och vara oren ända till kvällen. De skall vara orena för er.
29 Bland de smådjur som rör sig på marken skall dessa vara orena för er: vesslan, jordråttan, de olika slagen av ödlor,30 geckoödlan, landkrokodilen, letaan, sandödlan och kameleonten.31 Bland alla smådjur skall dessa vara orena för er. Var och en som rör vid dem när de är döda skall vara oren ända till kvällen.32 Allt som ett sådant djur faller på när det är dött blir orent, vare sig det är något slags träkärl eller kläder, något av skinn eller en säck eller vilken annan sak det kan vara som används till något behov. Man skall lägga det i vatten, och det skall vara orent ända till kvällen, då det blir rent.33 Om något sådant faller i ett lerkärl, blir allt som är i detta orent, och ni skall slå sönder kärlet.34 All mat man äter som är tillredd med vatten från ett sådant kärl är oren, och all dryck man dricker ur ett sådant kärl blir oren av det.35 Allt som en sådan död kropp faller på blir orent. Är det en ugn eller öppen eldstad skall den förstöras, ty den blir oren. Den skall vara oren för er.36 Men en källa eller en brunn, en plats dit vatten samlas, skall förbli ren. Men om någon rör vid själva den döda kroppen blir han oren.37 Om en sådan död kropp faller på något slags utsäde, något man sår, förblir det rent.38 Men om vatten har kommit på säden och en sådan död kropp sedan faller på den, skall den vara oren för er.
39 Om något fyrfotadjur som får ätas av er, dör, skall den som rör vid den döda kroppen vara oren ända till kvällen.40 Den som äter kött av en sådan död kropp skall tvätta sina kläder och vara oren ända till kvällen. Den som bär bort den döda kroppen skall tvätta sina kläder och vara oren ända till kvällen.
41 Alla slags smådjur som rör sig på jorden är en styggelse, de får inte ätas.42 Varken av det som går på buken eller av det som går på fyra eller flera fötter bland alla de smådjur som rör sig på jorden skall ni äta något, ty de är en styggelse.43 Gör er inte själva avskyvärda genom något av dessa kryp. Ådrag er inte orenhet genom sådana, så att ni blir orena genom dem.44 Ty jag är Herren, er Gud. Ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Orena er inte genom något av de smådjur som rör sig på jorden.45 Ty jag är Herren, som har fört er upp ur Egyptens land, för att jag skall vara er Gud. Så skall ni nu vara heliga, ty jag är helig.
46 Detta är lagen om fyrfotadjuren, om fåglarna, om alla slags levande varelser som rör sig i vattnet och om alla slags smådjur som rör sig på jorden.47 Den visar hur man skall kunna skilja mellan orent och rent, mellan de djur som får ätas och de som inte får ätas.