× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förbjudna sexuella förbindelser

Kapitel 18

1 Herren talade till Mose. Han sade:2 Säg till Israels barn:
Jag är Herren, er Gud.3 Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heller skall ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni skall inte vandra efter deras stadgar.4 Mina domslut skall ni följa och mina stadgar skall ni handla noggrant efter. Jag är Herren, er Gud.5 Ja, ni skall hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem skall leva genom dem. Jag är Herren.
6 Ingen av er skall röra en kvinna som är hans nära släkting och blotta hennes nakenhet. Jag är Herren.7 Du skall inte blotta din fars nakenhet genom att blotta din mors nakenhet. Hon är din mor, och du skall inte blotta hennes nakenhet.8 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars hustru, ty det är din fars nakenhet.9 Du skall inte blotta din systers nakenhet, vare sig hon är din fars dotter eller din mors dotter, vare sig hon är född hemma eller ute.10 Du skall inte blotta din sondotters eller din dotterdotters nakenhet, ty det är din egen nakenhet.11 Du skall inte blotta nakenheten hos dottern till din fars hustru, ty hon är av din fars släkt och hon är din syster.12 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars syster, ty hon är din fars nära släkting.13 Du skall inte blotta nakenheten hos din mors syster, ty hon är din mors nära släkting.14 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars bror, och du skall inte röra hans hustru, ty hon är din fars syster.15 Du skall inte blotta din svärdotters nakenhet. Hon är din sons hustru, och hennes nakenhet skall du inte blotta.16 Du skall inte blotta nakenheten hos din brors hustru, ty det är din brors nakenhet.17 Du skall inte blotta en kvinnas nakenhet och dessutom hennes dotters. Du skall inte heller ta till hustru hennes sondotter eller dotterdotter och blotta deras nakenhet. Det vore en skam, ty de är ju dina nära släktingar.18 Du skall inte ta till hustru en kvinna som är syster till din hustru, så att du väcker fiendskap mellan dem genom att du blottar också hennes nakenhet medan din hustru lever.
19 Du skall inte röra en kvinna och blotta hennes nakenhet, när hon är oren under sin månadsrening.20 Du skall inte ligga med din nästas hustru, så att du genom henne orenar dig.21 Du skall inte offra någon av dina avkomlingar åt Molok. Du skall inte ohelga din Guds namn. Jag är Herren.22 Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.23 Du skall inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren. Inte heller skall en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt.
24 Ni skall inte orena er med något av detta, ty med allt sådant har de hednafolk orenat sig som jag driver bort för er.25 Genom detta har landet blivit orenat, och jag har straffat det för dess missgärning, så att landet har spytt ut sina invånare.26 Ni skall därför hålla fast vid mina stadgar och lagar, och ingen av er, vare sig han är född i landet eller är en främling som bor ibland er, skall göra någon av dessa avskyvärdheter.27 Ty alla dessa avskyvärda ting har landets inbyggare bedrivit, de som var där före er, och landet har blivit orenat.28 Gör inte något sådant, så att landet spyr ut er, liksom det har spytt ut det folk som har bott där före er.29 Ty var och en som gör någon av alla dessa avskyvärdheter skall utrotas ur sitt folk, ja, alla som gör sådant.30 Håll därför fast vid vad jag har befallt er att iaktta, så att ni inte följer någon av de avskyvärda seder som man har följt före er och så orenar er genom dem. Jag är Herren, er Gud.