× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gemenskapsoffret

Kapitel 3

1 Om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer och han då vill ta sitt offer av nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt djur inför Herrens ansikte, antingen av hankön eller honkön.2 Han skall lägga sin hand på offerdjurets huvud och sedan slakta det vid ingången till uppenbarelsetältet, och Arons söner, prästerna, skall stänka blodet runt omkring på altaret.3 Av gemenskapsoffret skall han som eldsoffer åt Herren bära fram det fett som omsluter inälvorna och allt det fett som sitter på dem,4 de båda njurarna med det fett som sitter på dem vid höftmusklerna och leverfettet som han skall ta loss tillsammans med njurarna.5 Sedan skall Arons söner bränna det på altaret, ovanpå brännoffret som ligger på den brinnande veden. Detta är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.
6 Men om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer åt Herren av småboskapen, skall han ta ett felfritt djur av hankön eller honkön.7 Om han vill offra ett får, skall han föra fram det inför Herrens ansikte.8 Och han skall lägga sin hand på offerdjurets huvud och sedan slakta det framför uppenbarelsetältet och Arons söner skall stänka blodet runt omkring på altaret.9 Av gemenskapsoffret skall han som eldsoffer åt Herren offra fettet, hela fettsvansen, avstyckad vid ryggraden, det fett som omsluter inälvorna och allt det fett som sitter på dem,10 de båda njurarna med det fett som sitter på dem vid höftmusklerna samt leverfettet, som han skall ta loss tillsammans med njurarna.11 Och prästen skall bränna det på altaret. Det är ett matoffer, ett eldsoffer åt Herren.
12 Om någon vill offra en get, skall han föra fram den inför Herrens ansikte,13 lägga sin hand på dess huvud och slakta den framför uppenbarelsetältet och Arons söner skall stänka blodet runt omkring på altaret.14 Som ett eldsoffer åt Herren skall han offra det fett som omsluter inälvorna och allt det fett som sitter på dem,15 de båda njurarna med det fett som sitter på dem vid höftmusklerna samt leverfettet, som han skall ta loss tillsammans med njurarna.16 Sedan skall prästen bränna det på altaret. Det är ett matoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft. Allt fettet skall tillhöra Herren.17 Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. Inget fett och inget blod skall ni förtära.