× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den spetälskes rening

Kapitel 14

1 Herren talade till Mose. Han sade:2 Detta är lagen om den spetälske den dag han skall renas: Han skall föras till prästen3 och prästen skall gå ut utanför lägret och se på honom. Om han är botad från sin spetälska4 skall prästen befalla att man för den som skall renas tar två levande rena fåglar, cederträ, karmosinrött garn och isop.5 Prästen skall befalla att man skall slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten.6 Sedan skall han ta den levande fågeln, cederträet, det karmosinröda garnet och isopen och doppa allt detta tillsammans med den levande fågeln i blodet från den fågel som blev slaktad över det friska vattnet.7 Han skall stänka sju gånger på den som skall renas från spetälskan, och när han på detta sätt har renat honom, skall han släppa den levande fågeln fri ute på marken.8 Den som skall renas skall tvätta sina kläder och raka av allt sitt hår och bada i vatten, så blir han ren och får sedan gå in i lägret. Men han skall stanna utanför sitt tält i sju dagar.9 På sjunde dagen skall han raka av allt sitt hår, både huvudhåret, skägget och ögonbrynen, ja, allt sitt hår skall han raka av. Och han skall tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten, så blir han ren.
10 På åttonde dagen skall han ta två felfria lamm av hankön, ett årsgammalt felfritt lamm av honkön och tre tiondels efa fint mjöl, blandat med olja, till matoffer, och vidare en log olja.11 Och prästen som utför reningen skall ställa fram den som skall renas och allt det övriga inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet.12 Prästen skall ta det ena lammet med tillhörande logmått olja och offra det till ett skuldoffer och vifta det som ett viftoffer inför Herrens ansikte.13 Han skall slakta lammet på samma plats som man slaktar syndoffersdjuren och brännoffersdjuren, på en helig plats, ty skuldoffret liksom syndoffret tillhör prästen. Det är högheligt.14 Och prästen skall ta något av skuldoffrets blod och stryka det på högra örsnibben på den som skall renas, på högra handens tumme och högra fotens stortå.15 Sedan skall prästen ta av tillhörande log olja och hälla i sin vänstra hand.16 Han skall doppa sitt högra pekfinger i oljan som han har i vänster hand och stänka något av oljan med sitt finger sju gånger inför Herrens ansikte.17 Av den olja som är kvar i hans hand skall prästen stryka på högra örsnibben på den som skall renas, på högra handens tumme och högra fotens stortå, ovanpå skuldoffersblodet.18 Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand skall han hälla på huvudet på den som skall renas. Så skall prästen bringa försoning för honom inför Herrens ansikte.19 Därefter skall han offra syndoffret och bringa försoning för den som skall renas, så att han blir fri från sin orenhet. Sedan skall prästen slakta brännoffersdjuret.20 Han skall offra brännoffret och matoffret på altaret. När prästen på detta sätt bringar försoning för honom, blir han ren.
21 Men om han är fattig och inte har råd med så mycket, skall han ta endast ett lamm till skuldoffer och vifta det för att bringa försoning för sig, och endast en tiondels efa fint mjöl, blandat med olja, till matoffer samt en log olja,22 och dessutom två turturduvor eller två unga duvor, allt eftersom han har råd. Den ena duvan skall vara till syndoffer och den andra till brännoffer.23 För att förklaras ren skall han på åttonde dagen bära allt detta till prästen, till uppenbarelsetältets ingång inför Herrens ansikte.24 Prästen skall ta skuldofferslammet och det logmått olja som hör till det, och han skall vifta det som ett viftoffer inför Herrens ansikte.25 När skuldofferslammet har slaktats, skall prästen ta av skuldoffrets blod och stryka på högra örsnibben på den som skall renas, på högra handens tumme och högra fotens stortå.26 Sedan skall prästen hälla något av oljan i sin vänstra hand,27 och han skall med sitt högra pekfinger stänka något av oljan som han har i vänster hand sju gånger inför Herrens ansikte.28 Och prästen skall med oljan som han har i handen stryka på högra örsnibben på den som skall renas, på högra handens tumme och högra fotens stortå, ovanpå skuldoffersblodet.29 Det som är kvar av oljan i prästens hand skall han hälla på huvudet på den som skall renas, för att bringa försoning för honom inför Herrens ansikte.30 Sedan skall han offra den ena av turturduvorna eller av de unga duvorna, vad han nu har haft råd till.31 Av det han har kunnat skaffa skall han offra den ena till syndoffer och den andra till brännoffer tillsammans med matoffret. På detta sätt skall prästen bringa försoning inför Herrens ansikte för den som skall renas.
32 Detta är lagen om den som har blivit angripen av spetälska men inte har råd att skaffa vad som enligt lagen hör till hans rening.

Spetälska på hus

33 Herren sade till Mose och Aron:34 När ni kommer in i Kanaans land, som jag ger er till arvedel, och jag låter något hus i landet ni får till arvedel bli angripet av spetälska,35 skall husets ägare anmäla det för prästen och säga: "Det ser ut som om mitt hus är angripet av spetälska."36 Då skall prästen ge befallning om att man utrymmer huset innan han går in för att se på det angripna stället, detta för att inte allt som är i huset skall bli orent. Därefter skall prästen gå in för att bese huset.37 Om han då, när han undersöker det angripna stället, finner att det på husets vägg har bildats grönaktiga eller rödaktiga fördjupningar, som är lägre än den övriga väggen,38 skall prästen gå ut ur huset, till dörren på huset, och stänga det för sju dagar.39 Och prästen skall komma tillbaka på sjunde dagen och undersöka huset. Om fläcken har brett ut sig på husets vägg,40 skall han befalla att man tar bort de stenar som är angripna och kastar dem utanför staden på någon oren plats.41 Men huset skall man skrapa överallt på insidan och kasta det avskrapade murbruket på en oren plats utanför staden.42 Och man skall ta andra stenar och sätta in dem i de förras ställe och ta annat murbruk och rappa huset med det.
43 Om en fläck kommer fram igen på huset, sedan man tagit bort stenarna, skrapat huset och rappat det,44 skall prästen gå in och se på det. Om fläcken har brett ut sig på huset, är det elakartad spetälska. Huset är orent.45 Och man skall riva ner huset med dess stenar och trävirke och allt murbruk på huset och föra bort alltsammans utanför staden till någon oren plats.46 Om någon har gått in i huset under den tid det skulle vara stängt, skall han vara oren ända till kvällen.47 Om någon har legat i huset skall han tvätta sina kläder, och om någon har ätit i huset skall också han tvätta sina kläder.48 Men om prästen går in och undersöker huset och ser att fläcken inte har brett ut sig på huset sedan det blivit rappat, skall han förklara huset rent, ty då är det onda läkt.
49 Till husets rening skall han ta två fåglar, cederträ, karmosinrött garn och isop.50 Och han skall slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten.51 Sedan skall han ta cederträet, isopen, det karmosinröda garnet och den levande fågeln, doppa alltsammans i den slaktade fågelns blod och i det friska vattnet och bestänka huset sju gånger.52 Så skall han rena huset med fågelns blod och det friska vattnet och med den levande fågeln, cederträet, isopen och det karmosinröda garnet.53 Och han skall släppa den levande fågeln fri ute på marken utanför staden. När han så bringar försoning för huset, blir det rent.
54 Detta är lagen om allt slags spetälskesjukdom och spetälskeskorv,55 om spetälska på kläder och på hus,56 om upphöjningar på huden, utslag och ljusa fläckar,57 till undervisning om när något är orent eller rent. Detta är lagen om spetälska.