× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Sedan bröt folket upp från Haserot och slog läger i öknen Paran.

De tolv spejarna

Kapitel 13

2 Herren sade till Mose:3 "Sänd ut män för att bespeja Kanaans land, som jag ger åt Israels barn. En man för varje fädernestam skall ni sända. Var och en av dem skall vara en ledare."4Herrens befallning sände Mose ut dem från öknen Paran. Alla var huvudmän bland Israels barn.5 Deras namn var:
Av Rubens stam: Sammua, Sackurs son;

6 av Simeons stam: Safat, Horis son;

7 av Juda stam: Kaleb, Jefunnes son;

8 av Isaskars stam: Jigal, Josefs son;

9 av Efraims stam: Hosea, Nuns son;

10 av Benjamins stam: Palti, Rafus son;

11 av Sebulons stam: Gaddiel, Sodis son;

12 av Josefs stam: av Manasse stam: Gaddi, Susis son;

13 av Dans stam: Ammiel, Gemallis son;

14 av Asers stam: Setur, Mikaels son;

15 av Naftali stam: Nahbi, Vofsis son;

16 av Gads stam: Geuel, Makis son.
17 Dessa var namnen på de män som Mose sände i väg för att bespeja landet. Men Mose gav Hosea,* Nuns son, namnet Josua.*
18 Mose sände i väg dem för att bespeja Kanaans land och sade till dem: "Drag upp till Negev och vidare upp till Bergsbygden.19 Se efter hur landet är, om folket som bor där är starkt eller svagt, om de är få eller många,20 om landet där de bor är gott eller dåligt, om städerna där de bor är som läger eller om de är befästa,21 om jorden är fet eller mager och om det finns träd där eller inte. Visa er modiga och tag med er hit av landets frukt."
Det var den tid då de första druvorna mognade.
22 De gav sig av och bespejade landet, från öknen Sin ända till Rehob, där vägen går till Hamat.23 De drog upp till Negev och kom till Hebron. Där bodde Ahiman, Sesaj och Talmaj, Anaks avkomlingar. - Hebron byggdes sju år före Soan i Egypten. -24 De kom till Druvdalen. Där skar de av en gren med en ensam druvklase. Den bars sedan på en stång av två man. Dessutom tog de granatäpplen och fikon.25 Platsen kallades sedan Druvdalen på grund av den druvklase som Israels barn skar av där.
26 Efter fyrtio dagar vände de tillbaka sedan de hade bespejat landet.27 De gav sig i väg och kom till Mose och Aron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kadesh, där de avgav rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt.28 Och de sade till Mose: "Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån.29 Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där.30 Amalekiterna bor i Negev, hetiterna, jebusiter och amoreerna bor i bergsbygden, och kananeerna bor vid havet och utmed Jordan."
31 Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sade: "Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det!"32 Men de män som hade gått upp med honom sade: "Vi kan inte dra upp mot detta folk, ty de är för starka för oss."33 Och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat och sade: "Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare, och allt folk som vi såg där var resliga män.34 Vi såg också jättarna där - Anaks barn kom från jättestammen - och vi var som gräshoppor i våra egna ögon, och så var vi också i deras ögon."

Fotnoter
13:17Hosea betyder "frälsning".
13:17Josua betyder "Herren är frälsning".