× 
 Från
 Till
 Metod

 

Arons stav grönskar

Kapitel 17

1 Herren talade till Mose. Han sade:2 "Tala till Israels barn och tag av dem en stav för varje stam. Av alla deras stamhövdingar skall du ta tolv stavar, och vars och ens namn skall du skriva på hans stav.3 Arons namn skall du skriva på Levi stav, ty huvudmannen för denna stams familjer skall ha en stav.4 Sedan skall du lägga in dem i uppenbarelsetältet framför vittnesbördet, där jag möter er.5 Då skall det ske att den man som jag utväljer, hans stav skall grönska. Så skall jag göra slut på Israels barns knotande, ty de knotar ständigt mot er."
6 Mose talade till Israels barn, och alla stamhövdingarna gav honom var och en sin stav, tolv stavar, och Arons stav var med bland deras stavar.7 Och Mose lade stavarna inför Herrens ansikte i vittnesbördets tält.
8 Nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält, och se, Arons stav för Levi hus grönskade, och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar.9 Mose bar alla stavarna ut från Herrens ansikte till alla Israels barn. De såg på dem och var och en tog sin stav.10 Och Herren sade till Mose: "Lägg tillbaka Arons stav framför vittnesbördet. Den skall förvaras som ett tecken för de upproriska. Så skall du göra slut på deras knotande mot mig, så att de inte dör."11 Mose gjorde det. Så som Herren hade befallt honom, så gjorde han.
12 Israels barn sade till Mose: "Se, vi dör, vi förgås, vi förgås alla!13 Var och en som kommer nära Herrens tabernakel skall dö. Skall vi då verkligen alla omkomma?"