× 
 Från
 Till
 Metod

 

Selofhads döttrar

Kapitel 27

1 Döttrarna till Selofhad trädde fram. Selofhad var son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse, av Manasses, Josefs sons, släkter. Döttrarna hette Mahla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.2 De stod nu inför Mose och prästen Eleasar, furstarna och hela menig-heten vid ingången till uppenbarelsetältet och sade:3 "Vår far dog i öknen, men han tillhörde inte den hop som rotade sig samman mot Herren, Koras hop, utan han dog genom egen synd, och han hade inga söner.4 Varför skall vår fars namn avlägsnas ur hans släkt därför att han inte hade någon son? Ge oss nu en besittning bland vår fars bröder."
5 Mose bar fram deras sak inför Herrens ansikte.6 Och Herren sade till Mose:7 "Selofhads döttrar har talat rätt. Du skall ge dem en arvsbesittning bland deras fars bröder genom att låta deras fars arvedel gå över till dem.8 Du skall säga till Israels barn: Om en man dör och han inte efterlämnar någon son, skall ni låta hans arvedel gå över till hans dotter.9 Men om han inte har någon dotter, skall ni ge hans arvedel åt hans bröder.10 Har han inte några bröder, skall ni ge hans arvedel åt hans fars bröder.11 Men om hans far inte har några bröder, skall ni ge hans arvedel åt närmaste släkting som då skall ta den i besittning. Detta skall vara en laglig rätt för Israels barn, så som Herren har befallt Mose."

Josua förordnas att


efterträda Mose

12 Herren sade till Mose: "Stig upp på Abarimberget och se det land som jag har givit åt Israels barn.13 Men när du har sett det, skall också du samlas till ditt folk, liksom din bror Aron.14 Ty ni var upproriska mot mitt ord i öknen Sin, när menigheten tvistade med mig. Ni höll mig inte helig inför deras ögon vid vattnet, Meribas vatten vid Kadesh i öknen Sin."
15 Mose talade till Herren. Han sade:16 "Må Herren, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över menigheten,17 som kan gå i spetsen för dem när de drar ut eller vänder åter, och som kan vara deras ledare och anförare, så att Herrens menighet inte blir som får utan herde."18 Herren svarade Mose: "Tag Josua, Nuns son, en man med ande,* och lägg din hand på honom.19 Du skall ställa honom inför prästen Eleasar och hela menigheten, och insätta honom i hans tjänst inför deras ögon.20 Ge honom något av din auktoritet, så att hela Israels menighet lyder honom.21 Han skall stå inför prästen Eleasar, som genom urims dom* skall hämta svar åt honom inför Herrens ansikte. Efter hans ord skall de dra ut och efter hans ord vända åter, han själv och alla Israels barn med honom, hela menigheten."
22 Mose gjorde som Herren hade befallt honom. Han tog Josua och förde honom fram inför prästen Eleasar och hela menigheten,23 och Eleasar lade sina händer på honom och insatte honom i hans tjänst, så som Herren hade sagt genom Mose.

Fotnoter
27:18med ande Annan översättning: "som har Anden".
27:21urims dom Se not till 2 Mos 28:30 .