× 
 Från
 Till
 Metod

 

De dagliga offren

Kapitel 28

1 Herren talade till Mose. Han sade:2 "Befall Israels barn och säg till dem: Var noga med att ni på bestämd tid bär fram mina offer, min mat av mina eldsoffer, till en ljuvlig doft för mig.3 Och säg till dem: Detta är vad ni skall offra åt Herren som eldsoffer: två felfria årsgamla lamm som ständigt återkommande brännoffer varje dag.4 Det ena lammet skall du offra på morgonen, och det andra lammet skall du offra i skymningen,5 och som matoffer skall du offra en tiondels efa fint mjöl, blandat med en fjärdedels hin olja av stötta oliver.6 Detta är det dagliga brännoffret som offrades på Sinai berg till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren.7 Som drickoffer till det skall du offra en fjärdedels hin för varje lamm. I helgedomen skall drickoffer av stark dryck utgjutas åt Herren.8 Det andra lammet skall du offra i skymningen, med likadant matoffer och drickoffer som på morgonen skall du offra det, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.

Sabbatsoffret

9 På sabbatsdagen skall du offra två felfria årsgamla lamm och två tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer, med tillhörande drickoffer.10 Detta är sabbatsbrännoffret, som skall offras varje sabbat utöver det dagliga brännoffret, med tillhörande drickoffer.

Nymånadsoffret

11 På era nymånadsdagar skall ni som brännoffer åt Herren offra två ungtjurar, en bagge och sju felfria årsgamla lamm12 samt tre tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer till varje tjur, och två tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer till baggen,13 och en tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer till varje lamm. Detta är ett brännoffer till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren.14 De tillhörande drickoffren skall vara en halv hin vin till varje tjur, en tredjedels hin till baggen och en fjärdedels hin till varje lamm. Detta är nymånadsbrännoffret som skall offras i var och en av årets månader.15 Dessutom skall ni offra en bock till syndoffer åt Herren. Den skall offras tillsammans med det dagliga brännoffret, med tillhörande drickoffer.

Påskoffren

16 I första månaden, på fjortonde dagen i månaden, är Herrens påsk.17 På femtonde dagen i samma månad är högtid. Då skall man äta osyrat bröd i sju dagar.18 På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst. Då skall inget arbete utföras.19 Och som eldsoffer, som brännoffer åt Herren, skall ni offra: två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla lamm, som skall vara felfria.20 Som matoffer till detta skall ni offra fint mjöl blandat med olja. Tre tiondels efa skall ni offra till varje ungtjur, två tiondels efa till baggen,21 och en tiondels efa skall du offra till vart och ett av de sju lammen.22 Dessutom skall ni offra en syndoffersbock som skall bringa försoning för er.23 Detta skall ni offra förutom morgonens brännoffer, som utgör det dagliga brännoffret.24 Likadana offer skall ni offra varje dag i sju dagar, matoffer och eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Tillsammans med det dagliga brännoffret skall detta offras med tillhörande drickoffer.25 På den sjunde dagen skall ni hålla en helig sammankomst. Då skall inget arbete utföras.

Veckohögtidens offer

26 På den dag då förstlingsskörden bärgas, då ni vid er veckohögtid bär fram ett offer åt Herren av den nya grödan, skall ni hålla en helig sammankomst. Då skall inget arbete utföras.27 Som brännoffer till en ljuvlig doft för Herren skall ni då offra två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla lamm,28 och som matoffer till det fint mjöl blandat med olja: tre tiondels efa till varje tjur, två tiondels efa till baggen,29 och en tiondels efa till vart och ett av de sju lammen.30 Dessutom skall ni offra en bock som skall bringa försoning för er.31 Förutom det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer skall ni offra detta, med tillhörande drickoffer. Djuren skall vara felfria.