× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förbjudna sorgetecken

Kapitel 14

1 Ni är Herrens, er Guds, barn. Ni skall inte rista märken på er eller göra er skalliga ovanför pannan för de döda,2 ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden.

Rena och orena djur

3 Du skall inte äta något avskyvärt.4 Dessa djur får ni äta: oxe, får, get, hjort,5 gasell, dovhjort, stenbock, dison, teoantilop och semer.6 Alla djur med klövar, kluvna i två halvor, och som idisslar får ni äta.7 Men dessa får ni inte äta av dem som idisslar och av dem som har kluvna klövar: kamelen, haren och klippgrävlingen. Ty även om de idisslar har de inte klövar. De är orena för er.8 Inte heller svinet, ty även om det har klövar idisslar det inte. Det är orent för er. Ni skall inte äta av deras kött, och deras döda kroppar skall ni inte röra.
9 Av allt det som lever i vattnet får ni äta detta: Allt som har fenor och fjäll får ni äta.10 Men ni skall inte äta det som saknar fenor och fjäll. Det är orent för er.
11 Alla rena fåglar får ni äta.12 Men dessa fåglar skall ni inte äta: örnen, lammgamen, havsörnen,13 raafågeln, falken, gladan med dess arter,14 alla slags kråkfåglar,15 strutsen, tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter,16 ugglan, uven, tinsemetfågeln,17 pelikanen, asgamen, dykfågeln,18 storken, hägern med dess arter, härfågeln och fladdermusen.19 Alla flygande smådjur är orena för er. De skall inte ätas.20 Men alla rena flygande djur får ni äta.
21 Ni skall inte äta något självdött. Du må ge sådant åt främlingen som bor inom dina portar, han får äta det, eller du kan sälja det till utlänningen. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud.
Du skall inte koka en killing i mjölken från dess mor.

Tionde

22 Av all säd som varje år växer på din åker skall du ge tionde.23 Du skall äta ditt tionde inför Herrens, din Guds, ansikte på den plats som han utväljer till boning åt sitt namn: tiondet av din säd, ditt vin och din olja, liksom det förstfödda av din nötboskap och småboskap, så att du lär dig att alltid frukta Herren, din Gud.24 Men om du har för lång väg, så att du inte kan föra dit ditt tionde, eftersom den plats som Herren, din Gud, utväljer för att där fästa sitt namn ligger för långt bort för dig, då nu Herren, din Gud, välsignar dig,25 må du sälja ditt tionde, ta pengarna i handen och gå till den plats som Herren, din Gud, utväljer.26 Och för pengarna må du köpa vad du önskar, nötboskap, småboskap, vin, starka drycker eller vad du i övrigt kan önska. Du skall sedan äta där inför Herrens, din Guds, ansikte och glädja dig med ditt husfolk.27 Leviten som bor inom dina portar skall du då inte glömma bort, för han har ingen lott eller arvedel tillsammans med dig.
28 Vid slutet av vart tredje år skall du ta undan hela tiondet av din avkastning det året och lägga upp det inom dina portar.29 Sedan skall leviten komma, han som inte har någon lott eller arvedel tillsammans med dig, och även främlingen, den faderlöse och änkan, som bor inom dina portar, och de skall äta och bli mätta. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt det arbete du utför.