× 
 Från
 Till
 Metod

 

Nya syner. Israel har


mognat för dom

Kapitel 8

1 Detta lät Herren, Herren mig se: Jag såg en korg med mogen frukt.2 Han sade: "Vad ser du, Amos?" Jag svarade: "En korg med mogen frukt." Då sade Herren till mig: "Slutet har kommit för mitt folk Israel. Jag skall inte ytterligare en gång skona dem.3 Sångerna i palatset skall på den dagen övergå i klagan, säger Herren, Herren. Döda kroppar i mängd skall i tysthet kastas överallt.

4 Hör detta, ni som står efter
den fattiges liv
och vill göra slut
på de olyckliga i landet,
5 ni som säger:"När är nymånadsdagen förbiså att vi får sälja säd,och sabbatenså att vi får öppna vårt sädesförråd?Då skall vi göra efa-måttet mindreoch höja prisetoch förfalska vågenså att den visar orätt vikt.
6 Då skall vi köpa de utblottade
för pengaroch den fattige för ett par skor.Och spillsäden skall vi då sälja som säd."

7 Herren har svurit
vid Jakobs stolthet:
Aldrig skall jag glömma någon
av deras gärningar.
8 Skulle inte landet darra
när sådant sker,och skulle inte alla dess invånare sörja?Skulle inte hela landet höja sig som Nilenoch röras upp och åter sjunka
som Egyptens flod?

9 Det skall ske på den dagen,säger Herren, Herren,att jag skall låta solen gå ner
vid middagstidoch lägga landet i mörker
mitt på ljusa dagen.
10 Jag skall förvandla era högtider till sorgoch alla era sånger till klagovisor.Jag skall klä allas höfter
med säcktygoch göra alla huvuden skalliga.Jag skall låta det bli som när man sörjer ende sonenoch låta det sluta som en bitter dag.

11 Se, dagar skall komma,säger Herren, Herren,då jag skall sända hunger i landet,inte en hunger efter bröd,inte en törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord.
12 De skall driva omkring
från hav till havoch springa hit och dit
från norr till österför att söka efter Herrens ord,men de skall inte finna det.
13 På den dagenskall vackra unga kvinnoroch unga mäntyna bort av törst,
14 de som nu svär
vid Samariens skam*,och säger: "Leve din gud, Dan!"och: "Leve vägen
till Beer-Sheba!"De skall falla och inte mer resa sig.

Fotnoter
8:14Samariens skam syftar förmodligen på den kananeiska modergudinnan Ashera (jfr 2 Kung 17:30 ).