× 
 Från
 Till
 Metod

 

I Ikonium

Kapitel 14

1 I Ikonium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro.2 Men de judar som vägrade att tro eggade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna.3 Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.4 Men folket i staden delade sig, så att en del höll med judarna och andra med apostlarna.5 Och när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem,6 fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring.7 Där fortsatte de att predika evangeliet.

I Lystra

8 I Lystra fanns det en man som från födelsen var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå.9 Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad,10 sade han med hög röst: "Res dig upp och stå på benen!" Då hoppade han upp och började gå omkring.11 När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska: "Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt."12 Och de kallade Barnabas för Zeus* och Paulus för Hermes,* eftersom det var han som förde ordet.13 Prästen i Zeustemplet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket.14 Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina kläder* och rusade in i folkhopen och ropade:15 "Människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni skall omvända er från dessa avgudar till den levande Guden, som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem.16 Han har under gångna släktled tillåtit alla hednafolk att gå sina egna vägar.17 Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får."18 Fastän de sade så, var det med knapp nöd de kunde lugna folket och hindra dem från att offra åt dem.
19 Från Antiokia och Ikonium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död.20 Men när lärjungarna samlades omkring honom, reste han sig och gick in i staden.

I Derbe och till Antiokia i Syrien

Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe.21 De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia,22 och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.23 I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på.
24 Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien.25 Och när de hade predikat ordet i Perge, for de ner till Attalia.26 Därifrån seglade de tillbaka till Antiokia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort.27 Och när de hade kommit dit, kallade de samman församlingen och berättade om allt vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna.28 Och de stannade ganska länge där hos lärjungarna.

Fotnoter
14:12Zeus är den högste bland gudarna enligt den grekiska mytologin.
14:12Hermes är gudarnas budbärare och vältalighetens gud i den grekiska mytologin.
14:14rev de sönder sina kläder På detta sätt brukade judarna uttrycka sin förfäran och avsky.